IAC


= Premsa =

"Fes sentir la teva veu": Movilització del 23 de maig del personal d'Administració i Tècnic

El context d’una crisi financera i econòmica  provocada per les decisions dels governs  de la UE, s’està aprofitant per  reduir o acabar amb drets socials i laborals que havia costat molts anys conquerir.
S’estan reduint els drets als serveis públics i socials a  la seva mínima expressió. Les destralades als  drets universals, els estant convertint en mera atenció assistencial, la resta de demanda  es convertiria en negoci per uns quans inversors i especuladors  a càrrec de qui pugui pagar-la .
Les retallades en condicions laborals i salarials no han tingut fre en els darrers anys en els que hem perdut  mes d’un 30% de salari  ,que sumat a altres pèrdues de drets ens situaria en més d’un 37% de pèrdua salarial real. El personal interí ha perdut a més a més un 15%.
En els darrers dos anys més de 12000 persones han perdut la seva ocupació a la Funció Pública, entre personal  laboral, funcionari i funcionari interí. Reducció de treballadors i treballadores que  acaba justificant el tancament  o la privatització d’algun servei. Objectiu prioritari tant per l’administració central com per a la de la Generalitat.
Les modificacions legislatives impulsades pel Govern de Madrid de la Llei de bases del regim local, no només suposa un seriós retrocés en el procés de descentralització, si no, especialment un intent de liquidar serveis als ciutadans que es presten pels municipis i. La imposició del cost estandar, juntament amb el traspàs de serveis a Comunitats Autònomes i Diputacions implica la desaparició d’aquests i en el millor dels cassos provocaria la seva privatització.       
El nombre de treballadors i treballadores de les administracions públiques de Catalunya està entre els tres més baixos de l’Estat Espanyol  i aquests es dels més baixos d’Europa, tant amb respecte al total d’assalariats com al de població. Malauradament per fer front a aquesta realitat el govern ha encarregat un estudi,  amb l’objectiu de demostrar la necessitat de reduir encara més  el nombre de treballadors i treballadores de la funció pública i de laboralitzar molts llocs de treball que ara estan catalogats de funcionaris.
La laboralització juntament amb el canvi que diuen volen fer en l’accés i la promoció  a la funció pública sembla que hagi de precaritzar encara més l’ocupació, fer mes fàcil els acomiadaments i nomenar càrrecs de confiança amb major discrecionalitat. Val dir que la tassa de temporalitat en el personal laboral de la Generalitat està en un més que vergonyós 60%.
En altres casos la laboralització i la creació d’empreses públiques només serà el primer pas per la privatització de determinats serveis  que acabaran essent més cars, malgrat les importants injeccions  de diners públics, i un molt bon negoci per alguns inversors i especuladors.
El conjunt de treballadors i treballadores de les administracions i de les empreses públiques de Catalunya ,volem exercir de nostre dreta a la plena negociació col·lectiva , ja sigui com  a personal laboral o funcionari .
EXIGIM :

PLATAFORMA SINDICAL UNITÀRIA

 Revistes "Laiac". Números publicats:
laiac01 - laiac02 - laiac03 - laiac04 - laiac05 - laiac06 - laiac07 (Vaga General)