INICIlinea

Per una llei de l'avortament lliure i gratuït. Comunicat de la IAC

Davant l’avantprojecte de llei de “protección del concebido y derechos de la mujer embarazada”, altrament anomenada llei Gallardón, la IAC, que ha estat sempre una intersindical compromesa amb la lluita feminista i amb  les reivindicacions pels drets de les dones, com a part del conjunt d'organitzacions socials, sindicals i polítiques que s'hi oposen de forma col·lectiva, un cop més fa públic el seu rebuig de forma frontal i en veu alta contra aquest avantprojecte de llei que atenta directament contra les dones i contra la nostra capacitat de decidir, en relegant-nos i sotmetre'ns a altres poders.  A més suposa una fragant denigració legal i social ja que vol imposar una tutela psiquiàtrica, mèdica i legal sobre la nostra capacitat de decidir, en declarar obertament la nostra incapacitat.
Amb la llei actual, tot i que era molt millorable, s'havien reduït els avortaments i, per tant, la seva modificació obeeix a qüestions que res no tenen a veure amb nosaltres les dones ni amb els nostres problemes, tenen a veure amb models de control social i ideològic antagònics amb la igualtat i la llibertat.
Aquesta llei Gallardon culpabilitza les dones i s’emmarca en una ofensiva misògina institucional que persegueix el retorn al model de família patriarcal, basada en la submissió de les dones i el seu confinament en l’àmbit domèstic. La reforma laboral de 2012, la modificació de la reforma aprovada el mateix dia que es va presentar l’avantprojecte de llei de contrareforma de l’avortament; la reforma del sistema de pensions; les retallades pressupostàries a la Llei d’atenció a la dependència; la Llei Wert, que afavoreix la segregació per sexes a l’escola i suprimeix l’educació sexoafectiva del currículum escolar; les retallades i privatitzacions en educació i sanitat publiques, serveis socials, ajuts familiars, tenen com a objectiu expulsar les dones del mercat de treball ja que ens forcen a assumir en exclusiva el treball domèstic, reproductiu i de cura de a les persones sense cap reconeixement econòmic ni social, a més d’abocar-nos a la dependència econòmica i a la feminització de la pobresa.
Aquesta reforma afavoreix que les dones amb mitjans econòmics puguin avortar, pràcticament a qualsevol país de la UE; això sí pagant, evidentment, i aboca les que tenen menys recursos a fer-ho clandestinament i en condicions insegures, posant en risc la seva salut i la seva vida.
Volem l'accés a l'avortament lliure i gratuït, sense terminis ni supòsits, en la sanitat pública, com també a anticonceptius gratuïts, segurs i eficaços i exigim la inclusió de l'educació sexual i afectiva amb visió de gènere en tot el currículum escolar.
Secretaria de les dones IAC

inici

linea