INICIlinea

Desmilitaritzem l'ensenyament. Fora l'exèrcit del Saló de l'Ensenyament (14-3-14)

Del 12 al 16 de març de 2014 es durà a terme el Saló de l'Ensenyament organitzat per la Fira de Barcelona i coordinat pel Departament d'Ensenyament.

Com cada any, la presència de l'Exèrcit espanyol en aquest esdeveniment provoca el rebuig i la indignació de moltes persones que acudeixen al Saló i representa una contradicció als valors educatius que haurien de prevaler en aquest tipus d'activitats.

Tal com ho denuncia la campanya Desmilitaritzem l'Educació, els principis de l'exèrcit s'oposen als de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), que en el marc constitucional i estatutari assenyalen en l'educació els principis de transmissió i consolidació dels valors propis d'una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat i alhora, del foment de la pau i el respecte dels drets humans.

La LEC com la LOE (Llei Orgànica d'Educació) proposen l'adopció de mesures i iniciatives per al foment de la convivència en els centres i la resolució pacífica de conflictes, amb mecanismes com la mediació, la cooperació, vinculant individual i col•lectivament els membres de la comunitat educativa del centre, i es situa la resolució de conflictes en el marc de l'acció educativa, com un dels objectius principals que és "capacitar els alumnes per a comprendre llur entorn i per a relacionar-s'hi d'una manera activa, crítica, cooperativa i responsable".

desmilitaritzem

Una iniciativa alternativa a la militarització dels espais educatius, i que des de la mateixa campanya s'impulsa és la Xarxa de Centres Educatius Lliures d'Armes, on els centres educatius es poden adscriure i fer visible el seu rebuig a la militarització de l'educació.

La participació de les Forces Armades al Saló de l’Ensenyament és un pas més en la normalització de l’exèrcit i la seva inserció als espais educatius per fomentar així l’anomenada cultura de defensa i l’esperit militar, millorar la seva imatge i animar al reclutament.

En el context actual de retallades socials, reducció dels pressupostos educatius i augment de les matrícules universitàries, és més greu encara la presència de l'exèrcit en el Saló de l'Ensenyament per fer propaganda i reclutament de joves. En el 2012 el total de pressupost liquidat del Ministeri de Defensa va ser de 18.671,79 M€, 2.836.76 M€ addicionals pel que fa al total de la despesa militar inicial per al mateix període.

desmilitaritzem

Els contractes vigents del Ministeri de Defensa per a compra d'armament a desembre de 2011 ascendeixen a 28.987,42 M€ xifra comparable als 29.600 M€ que representen les retallades socials anunciades pel Govern central al desembre de 2011 i març de 2012.

Per tot això i des de la convicció que l’objectiu de les institucions i agents educatius és el foment de l’educació per la pau, pels drets humans i el desenvolupament, el respecte, la convivència i el diàleg, creiem que l’exèrcit és incompatible amb els principis que construeixen una cultura de pau.

Manifestem el nostre total rebuig a la participació de l’exèrcit espanyol al Saló de l’Ensenyament i demanem al Departament d’Ensenyament, en qualitat de coordinador, i a la Fira de Barcelona, en qualitat d’organitzadora, de retirar-li la invitació per aquesta i les properes edicions.

inici

linea