CATAC

(Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya)

La CATAC és un sindicat assembleari i el seu principal objectiu és la defensa dels interessos dels treballador@s de l´administració de Catalunya però també, de manera solidària i coordinada, de la resta de persones.