20/11 Conferència sobre la Renda Bàsica i els sindicats: per una redistribució de la riquesa

Com és prou sabut la proposta de la Renda Bàsica incondicional i universal (RB) ha emergit en força en els darrers anys . Lrenda bàsica universal (RB) és un ingrés monetari pagat per l’Estat a cada membre de ple dret de la societat o resident de forma incondicional. Cada dia se’n parla en més mitjans de tot del món i se’n desenvolupen experiments en llocs tan diversos com Finlàndia, Kenya, el Canadà, l’Índia, Namíbia, Holanda… I el suport també augmenta: a l’abril del 2016 es va fer una enquesta a 10.000 ciutadans de 28 països europeus i un 64% es mostraven favorables a una RB. A Catalunya, una enquesta elaborada l’any 2015 per l’empresa GESOP va mostrar que un 72% de les 1.600 persones enquestades estaven d’acord amb una RB.

Les raons d’aquest coneixement i suport són diverses i variades: el persistent atur existent a molts països, la precarització d’una part important dels llocs de treball, l’imparable robotització i automatització que alguns han anomenat la quarta revolució industrial i que implica la pèrdua de molts llocs de treball, el fracàs dels subsidis condicionats en la lluita contra la pobresa…Tampoc cal oblidar les opcions econòmiques practicades al llarg de les últimes dècades per la gran majoria de governants, abans però especialment a l’inici de la Gran Recessió, han reconfigurat políticament els mercats de forma molt lesiva per a les condicions materials de la població treballadora. La gran majoria de la població té les seves condicions d’existència material notablement perjudicades: viu en pitjors circumstàncies de vida i de treball. L’augment dels treballadors pobres també és una de les conseqüències de tot això.

El fet que hi hagi estudis econòmics mostrant la seva viabilitat també, a ben segur, ha ajudat a la seva difusió. I podríem afegir, per acabar en algun punt, la profunda dificultat i escepticisme d’aconseguir la plena ocupació en condicions dignes de feina en els propers anys

Creiem que hi ha diversos arguments i consideracions que ens fan pensar que un sindicat com el nostre hauria de tenir la Renda Bàsica com una de les seves reivindicacions. Anem a repassar alguns que pensem poden tenir un interès pel nostre sindicat:

  • Pensem que amb una RB incondicional i universal el poder de negociació de cada treballador augmentaria, possibilitant la sortida de la feina quan les condicions fossin inacceptables i no cal dir també que podria actuar com una caixa de resistència en cas d’una vaga de llarga durada.

  • No cal dir que els que aquí defensem la RB estem per una redistribució de la riquesa i de la renda dels més rics a la resta. I per suposat estem pel reforç de l’Estat del Benestar i no pel seu debilitament. Cal evitar que vagin guanyant els partidaris de dretes d’una Renda Bàsica en detriment de les forces d’esquerres.

  • La RB pot permetre una forma flexible de vida combinant feina, formació, família, voluntariat, etc. Tenir una renda segura dona més opcions de llibertat i d’elecció.

  • El que “dignifica” no és el treball assalariat, el que dignifica és poder tenir una existència garantida. Com deien autors ben diferents com Aristòtil i Marx: “el treball assalariat és esclavitud a temps parcial”.

  • La situació creada a partir de les polítiques econòmiques derivades de la crisi que hem patit i encara estem patint han provocat una situació de molta por a perdre el lloc de treball i acceptar condicions de feina cada cop pitjors com podem veure a diari. L’efecte disciplinador que suposa una quantitat molt elevada de treballadors a l’atur actua de forma implacable. Una situació que una Renda Bàsica podria trencar considerablement.

Sergi Raventós