FTC

 

(Federació de Treballadors i Treballadores de Catalunya)

A la FTC-IAC, Federació de Treballadors i Treballadores de Catalunya, som hereus dels col.lectius obrers i populars i de les candidatures anticapitalistes que van lluitar contra la burocratització del sindicalisme.

Som una organització sindical de base, autònoma i independent, democràtica, de classe, unitària, assembleària, nacional i alternativa.

La FTC-IAC som un sindicat de base, sense alliberats ni alliberades a la nostra estructura com a organització. Per tant, les nostres consignes i les polítiques que impulsem són les que decidim entre tots i totes en el marc de l’Assemblea, que és el màxim òrgan de decisió del sindicat.

Les persones que integrem la FTC-IAC lluitem per la construcció d’un marc de relacions laborals català que veritablement respongui a les necessitats de la nostra realitat econòmica i social més propera. Al contrari del que fan altres organitzacions sindicals, la FTC-IAC no apostem per formar cúpules de dirigents sindicals que desenvolupin la seva tasca des de la proximitat als òrgans de direcció de les empreses. En comptes d’això, la nostra feina es basa en la proximitat a la realitat laboral de les diferents empreses i de les persones que hi treballen, atorgant als integrants de les plantilles el poder de prendre les decisions que, a ells més que ningú, els afecten.

La FTC-IAC tenim representació al sector privat. A banda també treballem amb molta implicació el cooperativisme i l’economia social i solidària, essent agents actius en espais com la Xarxa d’Economia Solidària (XES), el COOP 57 i el Col·lectiu Ronda.

Web http://ftc.cat/ Twitter: @Ftciac Correu: ftc@ftc.cat