Confederal IAC

El IV Congrés de la IAC va suposar un debat ampli i obert per reforçar, els propers anys, la nostra lluita. Decidim i volem millorar les condicions de treball i de vida de les persones treballadores, i, en definitiva, caminar cap a una societat més justa i solidària. Per això el lema congressual era “Som IAC: sindicalisme alternatiu i de classe”: créixer i construir el sindicalisme combatiu, alternatiu i de classe. Consolidar la tasca del sindicalisme on som majoritaris i créixer en altres sectors és l’objectiu marcat pel Congrés. Creixerem per avançar i donar resposta a la crisi laboral, social, econòmica i mediambiental.

En base a allò acordat al Congrés i a la sessió del Consell nacional confederal de la IAC del 9 de febrer de 2023 es faran una actualització en profunditat d’aquest apartat del web de la IAC on abans només s’hi podien trobar els Estatuts IAC.

En aquest apartat s’hi trobarà tota la informació interna de l’actual IAC: ponències de IV Congrés, estatuts, reglaments interns, actes de sessions etc…

Els estatuts 2008 es mantindran en el web fins a la seva substitució una vegada feta la correcció del text estatutari aprovat al CNC de febrer 2023.

Durant la fase de actualització d’aquesta part del web l’accés a aquest espai estarà limitat als usuaris autoritzats, us preguem una mica de paciència mentre hi estem treballant…