Les PUTES sindicalistes existim

El passat dilluns 22 d’octubre, Georgina Orellano va oferir una conferència al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona, per exposar les experiències d’anys de sindicalisme en defensa de les persones treballadores de l’àmbit dels serveis sexuals a l’Argentina.

Orellano, membre del sindicat Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (AMMAR), va compartir la ponència amb Paula Ezkerra, de la Secció sindical de treballadores del sexe de la Federació d’altres activitats (FAA-IAC), que va organitzar aquest acte. La presentació va córrer a càrrec d’Assumpta Barbens, una de les actuals portaveus de la IAC.

Georgina va desenvolupar, en la seva ponència, idees sobre l’estigmatització del treball sexual i el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos; definint-se, ella mateixa, com a feminista i anticapitalista. Orellano va reivindicar la necessitat d’organitzar-se sindicalment des del sector del treball sexual.

Ezquerra, per la seva banda, va reivindicar el dret al reconeixement de les persones que es dediquen al treball sexual. Aquesta manca de reconeixement la va il·lustrar amb l’anècdota d’una sociòloga especialitzada que, en sentir parlar a una prostituta, va dir mira, el objeto de mi investigación, ¡habla! Paula va expressar també, la necessitat d’estructurar-se des d’una perspectiva de consciencia feminista i de classe obrera i va afirmar que el treball no s’escull i que es l’engany del capitalisme.