Pressuposts 2020 gen.cat: no són la millor opció!

Comunicat previ al ple de pressuposts 2020 de la Generalitat de Catalunya d’aquest divendres 24 d’abril

Aquest divendres 24 d’abril de 2020 hi haurà el Ple del Parlament on s’espera l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2020 (punt 9 de l’Ordre del dia d’aquest Ple). La Generalitat de Catalunya funciona amb pressupost prorrogat des del 2017 i uns nous pressupostos són totalment necessaris, però no aquests.

Aquests pressupostos tenen inclòs el retorn del 60% de la paga extraordinària del 2013 (7 anys després!) dels treballadors i treballadores públics (Disposició addicional 10). Des de la IAC demanem que el retorn es faci immediatament.

A la IAC som molt crítics amb aquesta proposta de pressupostos perquè no aposten per la reversió de les retallades, més aviat consoliden la situació de crisi actual.

Des de la IAC defensem que a Catalunya, ara, cal urgentment:

  • un pla de xoc social per poder ajudar a aquelles famílies que estan en situació greu de crisi per pèrdua d’ingressos provocats pel confinament
  • una política fiscal a favor de les persones treballadores
  • internalitzar els serveis externalitzats,
  • una inversió massiva en l’àmbit públic en educació, sanitat i serveis socials
  • una renda bàsica universal incondicional de quarantena

Els sindicats de la IAC també denunciem que la gestió deficient de la COVID 19 és deguda en gran part a les retallades en la sanitat pública i als seus processos de privatització, així com també a un deficient model d’atenció a la gent gran mancat de places i necessitat d’una gestió pública i d’atenció sociosanitària continuada.

Com s’ha fet patent més que mai aquests dies, amb decrets lleis fets a mida de les patronals, ens cal urgentment transformar les dobles xarxes actuals en una única xarxa de titularitat i gestió pública en els diferents sectors… I un projecte de pressuposts 2020 de la Generalitat de Catalunya de 67 mil milions d’euros, on 42 mil milions són per a l’administració i 25 mil milions per al “sector públic”, no són la millor opció.

Des de la IAC seguirem lluitant per revertir-ho.

Catalunya, 22 d’abril de 2020