Wally? Is missing…

Durant els cinc dies de vaga a FERROSER en defensa dels llocs de treball govern ha considerat tant important la tasca dels rastrejadors que els ha imposat uns serveis mínims del 90%.

Avui, primer de febrer, els rastrejadors han estat acomiadats.

Qui està fent ara mateix l’essencial tasca de rastrejar les infeccions de la Covid-19?

Subrogació ja!

@scoutsenlluita