Roda de premsa de la convocatòria de vaga al sector públic del 30N

Aquest matí, la Taula Sindical de Catalunya, composada per SO, CGT, IAC, CNT, CO.BAS i COS, hem fet una roda de premsa davant la seu d’ERC a Barcelona, per informar de que tornem a convocar vaga per a l’estabilització real de tot el personal temporal de les administracions públiques en abús de temporalitat, acabar amb la precarietat de les treballadores i en defensa d’uns serveis públics dignes i de qualitat per a tothom.

Cridem a la vaga perquè considerem del tot insuficient els acords que es filtren des de Madrid i que no donen una solució real a l’estabilització del personal temporal. La convocatòria de places ocupades temporalment ininterrompudament des de l’1 de gener de 2016 és una mesura injusta contra la treballadora precària i una trampa per a l’estabilització. Amb aquest acord no es pretén estabilitzar qui ocupa la plaça, que és qui està en situació d’abús de temporalitat. El que es vol és que aquesta plaça sigui ocupada per un funcionari de carrera. No és el mateix, perquè en un concurs obert com el que es proposa, es deixa, primer de tot, de banda al personal que porta més de tres anys en situació irregular, i segon, hi pot participar tothom. Es deixa en les bases de la convocatòria la potestat dels mèrits a valorar, sent cada administració que tindrà la darrera paraula de com participar i, inclús, de si PODRÀ o VOLDRÀ convocar.

Tot plegat no deixa de ser una gran ERO encobert per quadrar els números davant d’Europa i així poder cobrar els tan esperats fons, que tenen com a condició la reducció de la taxa de temporalitat del personal temporal de les administracions públiques. Exigim la transposició de la completa al nostre ordenament jurídic de la Directiva 199/70/CE sobre el treball de durada determinada, tal com constata la jurisprudència del TJUE.

També hem explicat que la consolidació del personal en abús de temporalitat no és excloent de la convocatòria de concursos-oposicions ordinaris tal com marca la normativa estatal en l’EBEP. Normativa que les administracions públiques no han complert i que ens han portat a aquesta situació de més d‘un 30% de temporalitat. Demanem la convocatòria dels processos selectius, però abans, solucionar el problema de la temporalitat. A Catalunya hi ha més de 90.000 treballadores en aquesta situació, i no només a la Generalitat, sinó també a ajuntaments, diputacions, consells comarcals, etc.

Reiterem que el ”Icetazo” i la modificació en el projecte de llei del RD 14/21 suposen una “estabilització” de places, no de persones. Cal seguir en la lluita i la mobilització ja que ningú té garantida la feina ni el lloc de treball amb el que s’aprovarà al Congreso, per molt que surti als titulars de premsa amiga que sí. És al carrer on es guanyen els drets, no en les negociacions de monedes de canvi de pressupostos.

Hem de denunciar, també, la mala rebuda d’ERC que, un cop la premsa situada al patí d’accés a la seva seu, ha impedit el desenvolupament de la roda de premsa en aquesta espai. Aquesta, finalment, s’ha hagut de fer a la vorera de Calabria 166.