MEPAG 18/05/2022

ACORD AMB FUNCIÓ PÚBLICA SOBRE ELS BAREMS DEL CONCURS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ 

Avui dimecres 18 de maig de 2022 la IAC hem signat l’acord del barem pel concurs de mèrits excepcional del procés d’estabilització. És una signatura amb un sí crític ja que no signar-lo suposava acceptar les condicions de l’Administració i no poder seguir negociant els processos d’estabilització. Som l’únic sindicat que hem apostat,  des d’un principi, pel concurs de mèrits i per això vam convocar dues vagues a la tardor del 2021.

La IAC també hem sigut l’únic sindicat que ha exigit un percentatge superior al 50% per a l’experiència, proposant un 80%, per acabar aconseguint un 60%. Som l’únic sindicat que ha situat la supressió de la paraula ininterrompudament per seguir negociant i hem aconseguit eliminar-la. També, dins aquest 40% restant, hem aconseguit rebaixar el percentatge de l’ACTIC i del Català, ja que la Generalitat s’ha negat a no incloure’ls. Han passat d’una proposta inicial de 20 punts a una proposta final de 16 punts on la puntuació queda segmentada a partir de diferents titulacions. En definitiva, gràcies a la IAC els barems són els més favorables possibles per tal de garantir que les que hi som ens quedem.

Aquest acord estabilitza més de la meitat de les places ocupades per personal temporal a l’Administració, i des de la IAC considerem que de forma molt favorable i garantista per les persones que la llei marca abús de temporalitat. Amb tot, volem tornar a deixar clar que aquesta no és la nostra llei i que cal seguir lluitant per aconseguir que qualsevol persona amb més de tres anys prestats aconsegueixi estabilitzar-se.

Com a conclusió, hem invertit les propostes inicials de la Generalitat de Catalunya que es basaven en els criteris orientatius del Ministeri, i hem aconseguit uns barems molt més favorables per la gent que porta més anys treballats.

També volem recordar que gràcies a les vagues autonòmiques i estatals vam aconseguir modificar el nefast acord del Gobierno espanyol amb els sindicats CCOO, UGT i CSIF que es va plasmar en el RD 14/21, conegut com l’Icetazo. Aquest acord no contemplava que aquesta oferta passés per dos processos, un procés de concurs de mèrits i un altre de concurs-oposició.

La IAC no hem deixat mai de lluitar al carrer per aconseguir que les que estem ens quedem i considerem que cal continuar fent-ho. En tot moment hem defensat l’estabilització de les persones i no de les places, però la llei 20/21 no parla en aquests termes. Així doncs, com a representació sindical majoritària que som, tenim la responsabilitat que aquesta normativa, tot i contrària als nostres interessos, es dugui a terme en les condicions més òptimes i no quedi desvirtuada, una altra vegada, per l’actuació de l’Administració de Funció Pública de la Generalitat de Catalunya i els sindicats CCOO i UGT.

És per aquests motius que avui hem signat l’acord.

La puntuació pels serveis prestats, queda de la següent manera (tenint el compte que els trams es sumen per antiguitat):

60 punts Experiència de serveis prestats amb caràcter temporal en el mateix cos i escala funcionarial o en la mateixa categoria professional laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

A raó de a):

  • 0,666 per mes complet des de l’1 de gener de 2016 fina a la data de la convocatòria
  • 0,333 per mes complet des de l’1 de gener de 2007 a 31 de desembre de 2015
  • 0,166 per mer complet fins a 2006

b): serveis prestats amb caràcter temporal en d’altres administracions públiques en cossos, escales funcionarials i categories professionals laborals assimilades als de l’Administració de la Generalitat

  • 0,222 per mes complet de l’1 de gener de 2016 fina a la data de la convocatòria
  • 0,111 per mes complet des de l’1 de gener de 2007 a 31 de desembre de 2015
  • 0,055 per mer complet fins a 2006

24 punts Haver superat un concurs-oposició sense plaça de la darrera convocatòria finalitzada en el mateix cos i escala.

10 punts Coneixements de català, desglossat de la manera següent:

  • 2,5 Coneixement de la llengua catalana superior a l’exigit com a requisit
  • 2,5 Llenguatge Administratiu
  • 2,5 Llenguatge Jurídic (J)
  • 2,5 Certificat de traductor/a de textos (K)

6 punts ACTIC al personal PAS

  • 6 p  Avançat
  • 4 p  Mitjà
  • 2 p  Bàsic

També cal tenir en compte els criteris de desempat:

Primer: Estar en servei actiu i situacions assimilades.
Segon: Qui hagi obtingut major puntuació en el mèrit de serveis prestats, i en cas de seguir l’empat, el major temps de serveis prestats comptant tots els dies.

Els procediments d’estabilització són un pas important però no el definitiu. Seguirem lluitant per l’estabilització real de TOT el personal en abús de temporalitat.

ESTABILITZACIÓ REAL JA!

LES QUE HI SOM, ENS QUEDEM!