Qui arma el genocidi?

Juntament amb organitzacions d’arreu del món la IAC ha participat en l’elaboració de l’informe sobre Les companyies que armen Israel i qui les financen.

L’informe The Companies Arming Israel and Their Financiers (June 2024) posa al descobert les empreses europees que subministren armes a Israel; així com els bancs, fons de pensions, asseguradores i altres gestors d’actius que financen aquestes empreses mitjançant la prestació dels crèdits o la possessió d’accions o bons. Aquests son responsables i còmplices dels crims contra la humanitat que l’estat d’Israel perpetra des del seu exercit.

Aquest estudi permetrà la reclamació de responsabilitats, així com incloure aquestes empreses en els llistats del BDS (moviment de boicot, desinversió i sancions) per evitar que els nostres diners puguin servir pel finançament de la neteja ètnica de Palestina.

The companies arming Israel and their financiers