CTA

(Col·lectiu de Treballadors Assemblearis)

El nostre col·lectiu és un sindicat autònom, assembleari i sense subordinació a cap altra organització política o sindical.
El nostre principal objectiu és la defensa dels interessos de totes les treballadores.