FAA

FAA

La FAA, Federació d’Altres Activitats, neixem amb l’objectiu d’obrir una via d’afiliació i compromís a persones, grups, col·lectius i comitès del món laboral disconformes amb la realitat sindical actual, moltes vegades excessivament institucionalitzada. Som un espai de lluita per la defensa de les nostres reivindicacions. Formem la FAA persones treballadores del sector privat: de la neteja a les col.lectivitats, del telemarqueting, els riders, etc.

L’objectiu bàsic de la FAA és defensar i lluitar pels drets dels treballadors i treballadores i ajudar i col·laborar amb persones i col·lectius que aspiren a construir la seva pròpia destinació laboral sense explotació ni desigualtats.

  • Treballem per crear un teixit social alternatiu.

  • Volem un marc de relacions laborals català que reconegui els drets i les obligacions de tothom per igual.

  • Lluitem pels drets de les persones en risc d’exclusió social, jubilades, aturades, migrants, etc

  • Defensem que tothom té dret a viure amb dignitat.

A la Federació ens mantenim fidels a la nostra manera d’entendre la política sindical i el treball social, basant-nos en els principis fonamentals següents:

  1. Participació: A la Federació fem una aposta irrenunciable pel funcionament assembleari, obert al debat i a l’opinió de tots i totes i entenem que ningú millor que els propis treballadors i treballadores coneix la realitat del seu entorn i els problemas que diàriament han d’afrontar.

  2. Compromís i solidaritat: Creiem que els conceptes de compromís i solidaritat, doncs és des de la solidaritat entre tots i totes que integrem la Federació i mitjançant el diàleg i la participación que podem aconseguir tots els objectius que ens marquen i les solucions que requerim.

Web: http://fedealtresactivitatsiac.wordpress.com/ : @FFA-IAC Correu: federacioaltresactivitats@iac.cat