Sindicat Ferroviari (secció catalana)

El Sindicat Ferroviari de Catalunya, SF, som un sindicat democràtic i de classe, que agrupa a persones treballadores de les diferents empreses que treballen en el sector ferroviari, transport de viatgers, mercaderies, manteniment de la infraestructura, manteniment de material i vehicles ferroviaris, serveis a bord, servei de maniobres, informació i venda, neteja de trens i estacions, aparcaments, etc.


El nostre objectiu és la defensa dels drets de les persones treballadores i la reivindicació de constants millores en les seves condicions de treball, juntament amb la defensa dels valors de llibertat, igualtat i justícia.


Defensem un sindicalisme participatiu, de base, no burocratitzat, independent de les institucions públiques i/o privades, dels partits polítics i de qualsevol altra organització o entitat. En aquest sentit, formem part del sindicalisme alternatiu, enfront de la claudicació, les renúncies i complicitats amb governs i patronal que practiquen altres organitzacions.


A fi de fomentar la participació i coresponsabilitat en la presa de decisions ens dotem d’una organització col·legiada amb els següents òrgans:

  • Secretariat Nacional: format per representants de diferents col·lectius i empreses, i organitzat en Àrees de Treball

  • Ple de Representants: màxim òrgan de direcció entre congressos, format per representants de tots els territoris i seccions sindicals de les empreses, per les persones responsables d’Àrees de Treball i Coordinadores de Servei, i pels delegats i delegades de Personal i de Secció Sindical

  • Congrés, que es reuneix cada quatre anys.

Tenim delegats i delegades en grans empreses del sector ferroviari i en diferents contractes ferroviàries. Destacant Adif o el Grup Renfe, amb representació en els seus Comitès Generals d’Empresa, Ferrovial, Irvia, Nertus, Acciona, Incosa, Saba, entre altres.

Web: www.sindicatoferroviario.com