No signem els acords insuficients a la mesa general de la funció pública

A la Mesa General de Funció Pública CCOO i UGT han signat dos acords totalment insuficients. La IAC (intersindical Alternativa de Catalunya, on s’integren els sindicats deb l’àrea pública de CATAC-CTS-IAC, IAC-CATAC i USTEC-STES-IAC) davant del despropòsit d’entregar una proposta 14 hores abans de la Mesa l’altre havent-se de redactar allà mateix per part de l’Administració, i amb la sorpresa que els signants agafessin només un 10% de la paga del 13, sense ni tan sols calendaritzar la resta de retorn del deute, una vegada valorats horitzontalment aquests acords, ha decidit: NO SIGNAR

ACORD SOBRE RETORN DE CONDICIONS LABORALS

No signem perquè deixem passar la Moció del Parlament (que tant va costar d’aconseguir fa només un mes) que insta al Govern a pagar el 100% de la paga del 2013 durant l’any 2018 i en canvi CCOO i UGT accepta a la primera el miserable 10% que va proposar la primera oferta de l’Administració. A aquest ritme la del 2014 l’acabarem cobrant al 2037!

No signem perquè en els casos d’ampliació de supòsits pel cobrament al 100% de les IT (incapacitats temporals) no entren la majoria de malalties infecto-contagioses i les que entren són difícils de diagnosticar amb una sola visita al metge de capçalera. Aquestes situacions provocaran malentesos i discrepàncies en moments en què el que més preocupa al i la treballadora és la seva salut. Per altra banda, també pot entrar en gran conflictivitat amb la Llei de Protecció de dades. La IAC està pel retorn del cobrament al 100 % de les baixes com estava abans de les retallades, com així insten al Govern diferents resolucions parlamentàries.

No signem perquè deixem passar el moment on el funcionariat és el focus d’atenció mediàtic i no veiem que s’avanci, ni molt menys, amb el ritme que voldríem.

No signem perquè a l’acord només hi ha un «compromís de negociació», però sense una concreció de calendari per tancar el retorn de la resta de condicions laborals perdudes.

ACORD SOBRE OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

No signem perquè l’acord és una reproducció literal de l’acord de Madrid i que s’ha situat en els Pressupostos Generals de l’Estat. I tot i haver passat dos mesos no hi ha ni tan sols una quantificació o compromís de les places que sortiri en en cada sistema d’accés establert. No signem un xec en blanc a l’Administració.

No signem, perquè desconeixem, i no tenim cap tipus de compromís, de quantes places es podria aplicar per la Transitòria 4a de l’EBEP, que, tot i parlar obertament de processos de consolidació per a places ocupades temporalment desde l’1 de gener de 2005, estan obertes a la lliure concurrència i l’experiència en el lloc de treball «no podrà determinar en cap cas, per si mateixa, el resultat del procés selectiu».

No signem perquè, altre cop sense cap concreció de dades, el nou sistema que s’ha de negociar en Meses Sectorials que permetria superar, en part, el sistema memorístic actual s’aplica només al 90% de places ocupades per person
al interí el 31 de desembre del 2013, en plenes retallades.

No signem perquè a manca que ens diguin el contrari, la resta d’oferta pública sortirà com a tassa de reposició i per tant, pel sistema ordinari, memorístic, obsolet i allunyat de les tasques quotidianes.

No signem perquè no es diu res, de les persones que no aprovin aquests processos d’accés. Marca una xifra del 8% de personal interí al final de tot el procés (que veurem s’hi assoleix), però no hi diu res de qui no les superi.

No signem perquè sempre s’està parlant de places, places, places i no de persones, persones, persones que ja hi estan treballant en precari.

No signem perquè tota aquesta oferta pública no inclou cap ampliació de plantilla i per tant no es poden revertir moltes de les retallades que es van aplicar des del 2010.

No signem perquè les ofertes finalment establertes les ha d’autoritzar el Ministerio de Hacienda a Madrid.

No signem malgrat CCOO i UGT ens excloguin de la comissió de seguiment d’aquest acord a la IAC (sindicat majoritari entre el funcionariat de la Generalitat). Esmena proposada pels sindicats signants, no hi era en la proposta inicial de l’Administració, i que es van negar explícitament a retirar. Apel·lem a la responsabilitat de la resta de la part social i de l’Administració que l’oferta pública és un aspecte subjecte a les meses de negociació i per tant que qualsevol informació, negociació, contraprestracions… S’HAN DE DONAR I NEGOCIAR EN MESA. Com a sindicat majoritari del funcionariat, la IAC, no admetrà cap tipus d’actuació que eviti i es salti el lloc on realment s’han de tractar aquestes temes: la mesa de negociació.