Comença el compte endarrere per a la municipalització de l’aigua a Barcelona

Entrevista a l’Alfons Barceló

Delegat de la IAC-CATAC a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i membre del comitè d’empresa.

Què es una iniciativa ciutadana?

És un procés participatiu municipal, que a partir de la recollida de signatures equivalents al 1% del cens de veïns i veïnes majors de 16 anys permet a la ciutadania fer propostes polítiques que en aquest cas servirà per fer una consulta al juny del 2018. La pregunta de la qual serà « Vol vostè que la gestió de l’aigua de Barcelona sigui pública i amb participació ciutadana?»

És cert que en vàries ocasions, crec recordar que dues, s’han aprovat mocions per municipalitzar l’aigua a Barcelona i que fins ara no s’ha fet. Nosaltres com a sindicat, veiem que la consulta ens ajudarà a posar sobre la taula la gestió pública dels serveis i bens públics, així com ajuntar forces per fer front a una multinacional com és Suez Environnement, propietària del 75% d’Agbar. Com a sindicat ens hem involucrat a promoure la consulta ciutadana perquè permetrà fer un debat públic, a cada barri, a molts centres de treball i d’estudi. Que la població parli sobre com gestionar els bens comun  i sobretot pugui decidir és imprescindible per a millorar la societat. Tot i que reconeixem que el paper d’Aigua és vida ha estat fonamental.

Per què penseu que és millor la gestió pública?

L’aigua és fonamental per la vida i no hauria estar en mans privades, seria quelcom similar a que l’aire que respirem estigués gestionat per una empresa. Avui el 56% del que paguem per l’aigua no està associat al cost de fer-la potable ni distribuir-la, per tant amb la gestió pública ens podríem estalviar bona part d’aquest cost i revertir-lo en una millor gestió que per exemple acabés amb els talls de subministrament a gent que no té recursos o utilitzar una petita part d’aquest cost per millorar la xarxa de sanejament (la que depura l’aigua que va a parar als rius) i que si està en mans de l’ACA. De manera que la part que produeix beneficis (aigua de boca) està en mans privades i la part deficitària (xarxa de sanejament) en mans públiques.

A banda de reduir els preus de l’aigua i millorar el sanejament i la xarxa de distribució (actualment perdem un 18% de l’aigua que paguem) es podria reduir la temporalitat i millorar les condicions laborals de les persones, especialment les joves, que treballen al sector, sense cap pujada de preus.

A més la municipalització de l’aigua de boca, permetria la gestió complerta del cicle de l’aigua, de manera que es podria planificar democràticament com afrontem reptes, com la descontaminació d’aqüífers, el canvi climàtic i per tant l’alteració de la quantitat i temporalitat de les pluges o els enormes dèficits hídrics de les grans ciutats.

Ens has dit que la consulta és al juny? Quin seria el calendari?

Anem una mica justes de temps, tenim fins al 15 de febrer (el termini acaba el 16) per recollir el mínim de 15.000 signatures, després s’ha de passar per un ple municipal per aprovar la pregunta. Aquesta fase ens sembla sobrera, perquè un cop recollides les signatures ja està clar que és un tema que interessa i preocupa a la població. Esperem i també exigim que els partits amb representació no vetin el debat. Al maig seria la campanya que estaria agrupada amb altres preguntes en un procés anomenat MultiConsulta i al Juny es faria la consulta. O sigui que tenim 1 mes i una setmana per recollir les màximes signatures possibles.

Alguna cosa a afegir?

Sobretot que la gent s’informi al web o a les xarxes socials d’aigua és vida, de les xerrades i activitats per recollir signatures.  Pensem que l’aigua no és una mercaderia sinó un bé comú, per tant hem decidir democràticament com la gestionem en benefici de tota la comunitat i no d’uns pocs.

http://www.aiguaesvida.org/category/remunicipalitzacio/