8 de març: amb el moviment feminista, vaga general

Per un món on puguem ser totalment iguals,
humanament diferents i plenament lliures”.
(Rosa Luxemburg)
 

TERESA ESTEVE, Secretaria de la Dona de la IACI 22 de FEBRER del 2018 (article original del diari “La Jornada” https://www.diarijornada.coop/marc-moviment-feminista-vaga-general/)

 “La precarietat laboral, la vulnerabilitat social, el sostre de vidre i la bretxa salarial, entre d’altres, són motivacions més que suficients per a la vaga del 8 de març”

Durant els segles XIX i XX el paper cabdal de les dones en les grans vagues i revoltes ha permès transformar les condicions de vida. El moviment feminista ha continuat organitzant-se, mantenint i ampliant la presència per reivindicar la necessitat d’un canvi social, polític i econòmic.

Avui dia, encara ens trobem amb la necessitat de visibilitzar les desigualtats i discriminacions que continua patint la dona en tots els àmbits de la vida, dominada per una perspectiva patriarcal, androcèntrica i capitalista.

El 2017 el moviment feminista internacional va començar a impulsar la Vaga Internacional de Dones. Enguany incideix en més de 50 països i en totes les àrees de la vida: el consum, el treball domèstic i de cures, el laboral i l’estudiantil. S’ha creat un gran teixit de xarxes, comissions de treball i assemblees que treballen de manera contínua per estendre el conjunt de la campanya a la societat, per tal que totes les dones paralitzem qualsevol tipus de tasca que realitzem, remunerada o no, i per tant puguem exercir el dret de vaga i evidenciar el nostre paper a la vida.

La gran precarietat en totes les feines i la vulnerabilitat de la situació laboral i social a la qual es veuen sotmeses les dones sense garanties laborals, afecten cada vegada més treballadores. Les condicions laborals han involucionat i veiem com creix la desigualtat laboral. Continuen existint la bretxa salarial, el sostre de vidre i la desigualtat en les pensions, raons que fan més necessàries que mai mesures pressupostàries i normatives que apostin per avenços socials i en matèria de conciliació. Les lleis que s’aproven no són suficients, i alguns dels pocs avenços aconseguits són paper mullat, entre d’altres raons per les constants retallades i mesures pressupostàries.

“Les lleis que s’aproven no són suficients, i alguns dels pocs avenços aconseguits són paper mullat, entre d’altres raons per les constants retallades i mesures pressupostàries”

A més a més, encara avui dia, les dades referents a la violència masclista continuen sent intolerables per la qual cosa cal continuar treballant per l’aplicació efectiva dels protocols d’assetjament, posant-hi totes les mesures necessàries per eradicar la violència masclista.

Calen nous models i serveis en què les polítiques amb una perspectiva feminista siguin reals i tangibles i permetin trencar amb les jerarquies establertes pel patriarcat i el capitalisme.

Davant aquestes evidències des de la IAC vam decidir convocar una vaga general de 24 hores el dia 8 de març, petició que va ser registrada el 12 de febrer i que afectarà el conjunt de tots els treballadors i treballadores del sector públic i privat de Catalunya. D’aquesta manera qualsevol persona treballadora pot exercir el seu dret a vaga.

És imprescindible una mobilització àmplia des de tots els sectors laborals que s’estengui a tots els àmbits de la vida i que tot el personal treballador, homes i dones, se sumi a la vaga general per lluitar per un canvi econòmic, polític i social de les condicions laborals.