VAGA GENERAL FEMINISTA: 24 HORES.

 

Qui no es mou, no sent les cadenes». Rosa de Luxemburg.

 

 

La IAC fem una crida a tot el personal treballador a sumar-se a la convocatòria de 24 hores davant les evidents discriminacions i desigualtats que encara pateix la dona en tots els àmbits de la vida.

La jusitificació de les dues hores de vaga perquè equivalen a l’escletxa salarial, que fan alguns sindicats, redueix la vaga a una mera qüestió econòmica, que essent una qüestió important, no és, ni molt menys la única.

Les dades del 2018 mostren que, de les 412.00 persones en atur forçós a Catalunya, 235.900 són dones, un 67%, davant 187.000 homes. Durant l’any 2017 l’atur es va reduir un 9,6% en el cas dels homes, però només un 4,6% en el cas de les dones. Pel que fa al sou mitjà, a l’any 2016, els homes percebien una mitjana de 27.714€ bruts anuals i les dones 20.946, és a dir, de mitjana, les dones cobrem un 25% menys. El risc de pobresa per a les dones és del 25,4, mentre que és el del 24% per als homes. La taxa d’activitats dels homes és del 66.9% i en dones és del 56.78%, és a dir 10 punts percentuals inferiors. Una altra dada molt reveladora és que el risc de pobresa de les llars amb una o més criatures i un adult (la majoria mares) és del 42,% quan la mitjana és del 22%.  Les dones que tenen  salaris més baixos agafen les exedències per cura de familiars perquè és menys lesiu econòmicament. L’assetjament i les agressions sexuals a les feines, l’anomentat sostre de vidre, la xacra de la violència sexista no caven a dues hores d’aturada. la xacra de la violència sexista, per exemple, només l’any passat 12.907 dones van ser ateses per violència dins la parella, 9 d’elles van ser assassinades. Tots aquests fet no caben en dues hores d’aturada per l’escletxa salarial. Cal aturar el país per començar a revertir el masclisme a les feines i arreu.  Com a sindicat  partim de la lluita a l’àmbit laboral però sabem que hi ha molts treballs necessaris  que avui no són remunerats.

Entenem aquesta convocatòria de vaga com una jornada reivindicativa, més que com un acte commemoratiu, hem de paralitzar tots els treballs, per tal que més enllà de l’àmbit laboral les dones puguem, al llarg de tot el dia, evidenciar la gran precarietat i vulnerabilitat que encara vivim en la societat.

Considerem imprescindible una mobilització àmplia de tots els sectors laborals. Cal que evidenciem la necessitat d’un canvi social, econòmic i de les condicions laborals.

La IAC donem suport a totes les accions i mobilitzacions que sorgeixin dels grups de dones dels diferents barris, districtes i ciutats que se sumen a la vaga de 24h que acabaran confluint en una gran manifestació.

                                     “Feminisme és la idea radical que les dones som persones” Angela Davis.

Catalunya 7 de març de 2018