#22M, FixesaJa

Les que hi són és queden.

Dissabte 22 de maig la IAC ha participat de la manifestació a Madrid per la fixesa de totes les persones treballadores públiques temporals de llarga durada, laborals o interines, que realitzen tasques estructurals i que es troben en abús de les administracions públiques.

La manifestació ha reivindicat la implementació de la sentencia del TJUE 19 Març 2020 que obliga a l’Estat espanyol a incorporar dintre del seu ordenament jurídic la sanció a l’abús de temporalitat per frau de llei.

Aquesta precarietat laboral afecta a les plantilles de totes les administracions públiques catalanes, tant de la Generalitat com la dels ajuntaments, sanitat, universitats, etc. Les persones treballadores víctimes d’aquesta situació, ara mateix, signifiquen entre l 40 i el 6o per cent del personal, tant laboral com funcionari.  A més, la precarietat de l’interinatge té rostre femení, ja que una gran majoria del col·lectiu precarietat són dones.