Concentració unitària contra l’abús de temporalitat

Avui dimarts 1 de juny, a les 11 h, treballadores, plataformes i sindicats de l’administració pública s’han concentrat per registrar el manifest unitari amb petició d’estabilització i exigir l’aprovació de la proposició de llei d’estabilització de persones interines i temporals del sector públic. Aquesta, es va impulsar la legislatura anterior, recolzada per lletrats laboralistes experts en funció pública i es va aprovar la seva tramitació per majoria del Parlament de Catalunya.

La llei proposada pretén regular l’abús de temporalitat al sector públic català per donar compliment al que disposa la sentència del TJUE de 19 de març de 2020. Segons la jurisprudència europea totes aquelles persones treballadores amb més de tres anys de prestació de servei i que exerceixin activitats estructurals, estables o permanents tenen dret a transformació del seu contracte o nomenament temporal; que consistirà en el reconeixement del dret a romandre en el lloc de treball que s’exercís.

Actualment aquesta llei va ser entrada a tràmit per la via d’urgència per la CUP-NCG, juntament, amb ERC i JxC; cal un compromís de garantia de que totes aquelles persones amb contractes superiors a 3 anys de servei no veuran afectada la seva continuïtat.