MEPAG 1/7/2021, només part i tard.

Ens retornen només part del que ens deuen i tard. Esperem que en properes reunions la negociació sigui més positiva.

Finalment, 7 mesos després, s’ha reunit la Mesa de l’Empleat/ada Públic/a de l’Administració de la Generalitat. La majoria de qüestions que avui s’han tractat s’haurien d’haver negociat al desembre o al gener passats, però sembla que els calendaris electorals van per davant de les treballadores públiques.

Avui ha assistit la Consellera de la Presidència a la reunió, que ha manifestat que intentarà venir a totes les reunions d’aquesta Mesa, esperem-ho. Cal dir que ni el tarannà de la Consellera ni del nou Secretari General ens han causat una bona impressió per pensar que canviarà la negociació en positiu. Esperem que en properes reunions aquesta primera impressió pugui canviar.

PUNTS TRACTATS:

AUGMENT RETRIBUTIU 2021: 0,9% amb efectes 1 de gener que s’aplicarà a la nòmina de setembre. L’excusa és que amb els canvis departamentals necessiten temps per saber a quin departament està cadascú i poder-li calcular la nòmina (no comment).

RETORN DE LA PAGA 2014: aquest any correspon el retorn del 55% de la paga 2014. Termini màxim de pagament al novembre, si poden al setembre o octubre, no sé si hi comptaria gaire. Entenem que igual que faran el Decret Legislatiu d’augment retributiu podrien incloure el retorn de la paga i fer el pagament al setembre. (Tindrem sort?)

Avaluació de l’acompliment (=productivitat =bufanda) 50% que correspondria aquest 2021. L’Administració està decidida a canviar el sistema: no vol “cafè per a tothom”. Vol establir un sistema d’avaluació. Quina por! Fins que no haguem negociat com serà aquesta avaluació, no cobrarem. Per tant, o ho aplicaran unilateralment o difícilment arribarem a acord. IAC ja ha manifestat que volíem que s’apliqués, ja, aquest any, amb el sistema que hi havia abans de les retallades i que no estàvem d’acord amb aquest concepte d’avaluació (nosaltres treballem en un servei públic no en una cadena de producció), IAC reclama que sigui per a tothom en nòmina.

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ. Anuncien que segons la taxa de reposició convocarien 5152 places. No sabem d’on surten aquestes places, ja que hi ha col·lectius segon diu la Ley de Presupuestos del Estado que tenen una taxa de reposició de més del 100%. Ens falten places. Hem demanat els càlculs, però no ens ha quedat gaire clar si els tindrem. De tota manera, no publicaran cap oferta fins saber si finalment l’Estat afegeix taxa d’estabilització i/o consolidació. Llavors decidiran quins cossos o categories convoquen.

En relació al sistema de provisió reconeixen que cal canviar-lo acostant-se més a uns concursos-oposicions on es valorin més les competències. Però no surten del concurs-oposició dient que ja meriten el màxim que permet l’Estat: un 40% a la fase de concurs. Els hem demanat per la proposició de llei del Parlament d’estabilització del personal interí, que se suposa que hi donen suport,, però no han contestat. També hem reclamat l’excepcionalitat i el concurs de mèrits. Res. Cap resposta. Això és un desastre. IAC seguirà lluitant per l’estabilització de les persones. Cap interina al carrer!

Per altra banda, IAC-CATAC ha posat sobre la taula la necessitat de promocions internes d’auxiliar a administratiu per concurs i també l’estudi del pas de l’A2 a A1 tenint en compte que la titulació d’accés en molts cossos és la mateixa. Cap comentari per part de Funció Pública. Farem una proposta de negociació plurianual que pugui recollir-se en el pressupost 2022.

INSTRUCCIÓ DE REINCORPORACIÓ PROGRESSIVA A LA PRESENCIALITAT. En realitat de reincorporació progressiva no en té res, ja que estableix pràcticament el que diu el Decret de Teletreball: 2 dies màxim de teletreball. Reconeix algunes situacions d’excepcionalitat:

Funció Pública diu que si el PROCICAT canvia el seu criteri eliminant la prioritat de teletreball, publicaran la Instrucció. IAC ha insistit en què ara no és el moment d’aquesta Instrucció. S’hauria d’esperar al setembre. IAC considera que cal passar-la per la Paritària de Salut Laboral, cal donar temps als departaments de fer els plans de contingència i les avaluacions, … Moltes qüestions perquè es pugui aplicar a partir del 15 de juliol (depenent, això sí de que digui el PROCICAT). Un altre punt de: ni cas.

RETORN RETALLADES. IAC recorda que encara se’ns deuen moltes retallades: FAS, 100% cotització retallada interines, … També vam demanar tractar mesures de CONCILIACIÓ, però ens van dir que convocarien el grup corresponent en breu. Cal tenir en compte que hi havia diferents mesures que estaven a punt d’aprovar-se i que cal accelerar la seva publicació.

DECRET DE TELETREBALL. IAC demana la negociació del Decret, perquè cal ampliar els dies màxim de teletreball, millorar mesures de flexibilitat horària i altres qüestions que reclamen actualització del Decret.

Encara queden molts aspectes a negociar, moltes qüestions a recuperar i ja hem de posar-nos en agenda pressupostos 2022.