Eleccions funcionaris UAB

Dijous 16 de maig és prevista la jornada electoral que ha de configurar la nova Junta de personal funcionari (JPF) del Personal d’administració i serveis (PAS) de la Universitat autònoma de Barcelona (UAB). La Junta sortint tenia una composició de 21 persones: 5 dels CAU-IAC, 8 de CCOO, 5 de la UGT i 3 de l’ADT.

La nova JPF estarà composada per 23 persones en haver-se superat el miler de contractes de funcionaris PAS a la UAB. Actualment els organismes unitaris de la UAB son 4, ja que l’àmbit contractual és diferent, i cada un d’ells segueix el seu propi calendari electoral:

  • Comitè d’empresa del personal docent investigador,
  • Comitè d’empresa del personal d’administració i serveis,
  • Junta de personal funcionari docent investigador,
  • Junta de personal funcionari d’administració i serveis.

A les actuals eleccions la Secció sindical CAU-IAC de la UAB presenta una candidatura integrada per 26 candidates i 14 candidats, 40 en total. És una candidatura que es defineix com a feminista i que compagina experiència i renovació; procurant que estiguin representades les diferents categories, nivells, horaris, àrees, serveis, departaments, etc.

Una vegada més la Secció sindical ha optat per una campanya de format telemàtic utilitzant els recursos de missatgeria electrònica, pàgines web i correu electrònic, apostant per l’estalvi de paper tant per economia com per compromís ecològic. La jornada electoral es farà també amb vot electrònic, permeten les votacions des de qualsevol terminal amb connexió internet.

La UAB va implementar el sistema de votació electrònica el 2010 amb una primera experiència pilot, en les eleccions de representants d’estudiants al Claustre, sent una de les administracions públiques pioneres en aquests formats electorals. El 2014 es va realitzar la primera jornada electoral sindical en format electrònic de la UAB. Aquestes iniciatives han suposat un important estalvi d’impressió, tant en les jornades electorals com en les mateixes campanyes.