UAB, eleccions funcionaris PAS

Els CAU-IAC recuperen la segona posició a les eleccions que el passat dijous (16/06/22) es van celebrar, en format telemàtic, per elegir la composició de la Junta de personal d’administració i serveis funcionari de la UAB (JPF-PAS).

En aquesta edició, durant la campanya electoral, la Secció sindical de la CGT (sindicat amb qui compartim la Taula sindical de Catalunya), va fer una crida a apostar pel sindicalisme alternatiu animant a votar per la llista dels CAU.

Segons el resultats provisionals la representació es reparteix de la següent manera: ADT 2 delegats, CAU-IAC 6 delegats, CCOO 9 delegats, I-CSC 3 delegats i UGT 3 delegats.

La Secció sindical dels CAU-IAC UAB proposarà una JPF unida i que treballi conjuntament, és per això que la primera proposta serà l’elaboració d’una plataforma unitària de reivindicacions pel període 2022-2026; a la JPF caldrà trobar consensos més que buscar majories, atès que el vot està força repartit.

Des dels CAU-IAC es valora que serà una JPF més plural, hi haurà 5 opcions sindicals representades. Situació mai donada a la JPF de la UAB i que som els que augmentem més en vots i en percentatge de vot (de 21% a 23,5%).

Actualment, les persones d’aquest col·lectiu, superen el miler; per això la representació a escollir ha passat dels 21, del 2018, als 23.

Amb aquests resultats el CAU-IAC es recuperen com a segona força sindical del PAS funcionari de la UAB, posició que havien perdut el 2018.