Sanitat fa una crida a l’acció!

La Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya fa una crida a passar a l’acció.

L’Abril passat es va dur a votació al Parlament de Catalunya, una moció sobre condicions del personal sanitari del sistema sanitari públic, presentada per la CUP-UNCPG i treballada prèviament amb persones de diversos sindicats, entre els quals membres de CATAC-CTS/IAC. D’aquesta moció es van aprovar diversos punts que creiem molt importants i que resoldrien en gran part tant problemàtiques laborals, com d’assistència a la població:

  • Equiparació de les condicions laborals de tots els treballadors del sistema sanitari públic a les condicions dels països europeus de l’entorn i amb independència del prestador del servei. És a dir, tan si s’és contractat per l’ICS, com per una empresa pública o una fundació o una empresa privada que presta servei públic, tots els treballadors fem la mateixa feina, els diners son públics i els usuaris son els mateixos i per tant, hem de tenir les mateixes condicions laborals.
  • Estabir ratios professional/usuari que contemplin les necessitats socioeconòmiques dels territoris i que permetin una correcta assistència i reduixin la càrrega laboral. Això té a veure amb el dret a tots els usuaris a rebre l’assistència en les mateixes condicions visquin on visquin. No pot donar la mateixa qualitat un treballador que atén a 8 pacients que un que n’atén 25.
  • Dotar d’estabilitat el personal sanitari, augmentant l’oferta de places públiques per posar fi a la contractació temporal i eventual o a temps parcial. La plantilla de treballadors sanitaris públics, actualment supera el 50% de temporalitat, amb un bon gruix de treballadors que porten 10, 15 o 20 anys sense obtenir una plaça. Aquesta inseguretat fa molt difícil compaginar la vida laboral i la personal.
  • Destinar el 25% del pressupost de Salut als equips d’Atenció Primària, i atenent els determinants socials de la salut. Està demostrat que un sistema sanitari basat en l’AP, té una població més sana. El sistema que tenim és hospitalocentrista, és el mateix que dir que estem actuant sobre la malaltia enlloc de promocionar la salut. El cert és que per qui vol fer negoci de la salut, és més rendible curar a la població que mantenir-la sana. Però el sistema sanitari mai pot ser per treure’n benefici. És una despesa i per això paguem impostos però aquests impostos no haurien de servir perquè uns quants se’ls embutxaquin a través de les externalitzacions de serveis.

Aquests son uns quants dels punts aprovats, i és arrel d’aquesta moció que neix la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya. Diversos sindicats decidim unir esforços per exigir el compliment del mandat del Parlament que és l’expressió de la voluntat del Poble de Catalunya. En diverses ocasions hem manifestat la voluntat que tots els sindicats de sanitat s’incorporin a aquesta mesa, hem enviat invitacions als mails corporatius de cada sindicat i ho hem dit públicament. Malauradament no tots son capaços d’aparcar les diferències per lluitar per uns objectius comuns. No ens sorprèn però costa d’entendre. Nosaltres seguim oberts a les noves incorporacions.

Donat que sabem que el sistema sanitari s’aguanta gràcies al sobreesforç del personal que fa temps que estem fent hores extres i doblant torns, des de la Mesa Sindical de Sanitat, hem cregut que una mesura de pressió que a més posaria en evidència el problema, és deixar de fer hores extres. Per això hem convocat a tots els treballadors a passar a l’acció i deixar de fer hores extres de l’1 al 7 de cada mes, començant aquest Desembre.

Demanem també la solidaritat i el suport de la població en les properes convocatòries. La Sanitat i la Salut, les hem de defensar entre tots. Les nostres demandes son per poder garantir una atenció de qualitat per tots els usuaris.