Les pitjors “opos” de gen.cat

Desastre de les oposicions del dia 29 d’abril: més de 13.000 aspirants s’hauran de tornar a examinar. Incompetència de l’administració per no poder garantir els principis de mèrit, capacitat i igualtat… 

El dissabte 29 d’abril de 2023 els 13.500 candidats de les oposicions d’estabilització van trobar-se, a les 09:00 (hora de convocatòria), portes dels edificis tancades, el caos organitzatiu, i cap seguretat en el procés d’examen. Aquest fet ha provocat que l’assemblea d’afiliació de IAC-CATAC del dia 4 de maig, decidís, demanar la depuració de responsabilitats en la dimissió de la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i de la secretaria general de funció pública.

Crònica:

Molts cossos i categories laborals feia més de 10, 15 o 20 anys que no es convocaven, era una oportunitat única d’examinar-se. L’organització d’unes oposicions, que són els processos selectius per obtenir una plaça fixa, és un pilar de la democràcia. Qualsevol forma d’estat necessita de personal propi, fixe, que garanteixi que la seva feina es fa pel bé comú de la ciutadania i, per això, cal que l’administració garanteixi que la seva selecció és idònia. Existeixen els tribunals qualificadors, que han d’avaluar i han de rebre tot el suport de l’adminsitració per poder dur la seva tasca. En una oposició ha de sortir tot perfecte, no es pot deixar cap detall a l’engròs. És un procés avalat per la Constitució, per les lleis, i es regeix d’una sola manera.

El govern, veient la magnitud del procés (més de 72 exàmens diferents, amb 13.500 aspirants, en 4 seus diferents, tots els exàmens a la mateixa hora i el mateix dia), va decidir externalitzar el servei de vigilància, impressió, recollida i correcció amb una licitació pública que va guanyar l’empresa CEGOS. En cap moment s’estipulava en el contracte l’organització, la garantia dels principis constitucionals o la responsabilitat. Doncs bé, va externalitzar-ho perquè va fer constar a les bases de les convocatòries comunes, en l’article 7.1. Calendari, que els exercicis d’aquests processos de selecció es celebraran el mateix dia i a la mateixa hora per a tots els cossos, escales i/o especialitats convocades. Condició que, hem de fer palès, la IAC no va signar en els acords amb funció pública, tal com consta a l’acta de la MEPAG (mesa empleat públic administració Generalitat, màxim òrgan de negociació) del dia 4 de novembre de 2022, perquè vèiem unes impossibilitats materials que perjudicaven a les persones que tenien mèrits en dos cossos o categories diferents i haurien d’escollir a quin presentar-se.

A la reunió del 17 d’abril de la Mesa sectorial (on hi participen  totes  les  organitzacions sindicals), IAC-CATAC va denunciar el contracte d’externalització. La resposta va ser que per manca de personal s’havia fet així, però que hi hauria dos equips, un de l’empresa per vigilar, i un de funció pública per ser-ne garant.

Aquesta externalització ha esdevingut el gran desastre de l’administració pública  de  la Generalitat de Catalunya, que de moment ha destituït la directora general de funció pública (arribada el gener del 2023, després d’haver estat el lloc vacant més de 2 mesos), un cap de turc del tot insuficient per tota la responsabilitat que ha comportat tot aquest desgavell d’organització de les oposicions.

El dia 29 d’abril, a la Universitat de Barcelona, a les 9 del matí, els candidats s’anaven acumulant a les portes de les facultats (la convocatòria deia a les 9 h, però no especificava l’hora de l’examen). Algunes persones hi van arribar a les 8 h. La secretària general de IAC-CATAC també hi era present per donar ànims a les aspirants, també presents persones delegades del sindicat, i per donar atenció als mitjans que havien vingut a cobrir l’examen.

Cal recordar que la potestat organitzadora d’unes oposicions recau exclusivament en la funció pública, i que a les organitzacions sindicals no se’ns permet ser-hi per imperatiu legal. A dos quarts de deu del matí, les portes a la majoria de facultats seguien tancades; nervis, què passa? Ningú no ho sap. A la Facultat de Farmàcia es veuen passar persones amb caixes precintades, són els exàmens? Entren mentre les persones aspirants segueixen esperant fora.

Suspensió de l’examen d’educadors socials

Suspensió de l’examen d’educadors socials

A les 10, obertura de portes de la majoria de facultats, comença el caos. Ni un sol cartell indicatiu d’on són les aules, més nervis. Qualsevol oposició ben organitzada posa cartells, aules d’oposicions, llistats d’aspirants per comprovar quina aula els pertoca, un taulell públic amb informació del tribunal qualificador, etc. Aquí, no. Un enllaç al web i espavila, si no tens mòbil, pregunta al del costat si et deixa mirar quina aula tens. Un gran desgavell, i encara ni s’havia començat a entrar a l’aula. Un cop trobada l’aula, cua: 50 persones han d’entrar-hi i hi ha un control d’accés (normal) demanant el DNI i ratllant el nom d’un llistat. Paciència, són les 10.30 del matí i encara fent cua, demanant tanda i preguntant de quina aula és aquesta cua perquè el passadís està ple de cues que s’entrellacen.

En entrar a l’aula, dues persones fan el control d’accés (les dues a la porta), els exàmens són sobre la taula, desprecintats. A l’aula, s’hi entra a comptagotes, hi segueixen entrant persones i comença a haver-hi massa gent, fins que ja no hi caben. Els esquerrans han de marxar de l’aula perquè els seients són pupitres individuals només de braç dret.

A les 11 h es comença el primer examen. En preguntar qualsevol cosa a les persones controladores, i es respon que no poden contestar perquè només són vigilants. L’administració no hi és, no hi és el garant que s’està seguint el procediment… Però si el de funció pública  no es troba dins l’aula, de què és garant?

Finalitza el primer examen, passen les persones vigilants i recullen l’examen amb noms i cognoms que entreguem totes les aspirants. No es fan separar els noms prèviament. Segon examen, igual, s’entrega amb noms i cognoms. A la una del migdia els aspirants porten 6 hores allà, de nervis absoluts; però a la Facultat de Filologia de la UB, a la una, encara no ha començat l’examen: no el tenen. Les persones no poden marxar de l’aula fins que funció pública  digui res, la convocatòria és vigent i poden arribar en qualsevol moment. Són els únics que queden a la Facultat, la resta ja s’ha examinat i ha marxat. Tota una aula, la d’educadors socials específics, no tenen examen. Comencen les trucades, les piulades. Signen tots un document conforme han estat allà, però no poden marxar perquè ningú pot donar fe que el document que signen és vàlid. Finalment, es truca als Mossos perquè vinguin a aixecar acta com a autoritat pública. Finalment a les 16 h, després de 7 hores de l’hora de convocatòria, arriba la representació de funció pública, el subdirector general de selecció, que anuncia que no tenen els exàmens i que se suspèn la convocatòria; un despropòsit, incompetència manifesta.

Diumenge 30 d’abril funció pública  cita a una reunió urgent els sindicats membres de la MEPAG (Mesa empleat públic administració Generalitat, màxim òrgan de negociació), on la IAC és majoritària. En aquesta reunió la consellera ens explica el caos del dia anterior. Ens informa que obriran una bústia d’incidències i, d’alguna manera, ens diu que la culpa és de l’empresa externa que no ha complert el contracte. En aquella reunió quedem pendents de tenir les dades de participació, aspirants que han assistit a les proves, incidències detectades pels tribunals, etc. Dades imprescindibles en tot procés de selecció.

El dilluns 1 de maig seguim sense tenir aquestes dades, i les bases de IAC-CATAC decideixen demanar responsabilitats. Exigim dimissions per deixadesa de funcions i perquè funció pública  no ha pogut ser garant dels principis de mèrit, capacitat i igualtat en un procés selectiu, donant la culpa a l’empresa externalitzada; com si funció pública  no fos la responsable de l’organització  i de la responsabilitat del procés d’oposició.

A. Barbens, a la sortida de la 2a reunió amb la consellera

A. Barbens, a la sortida de la 2a reunió amb la consellera

La vergonya passa a indignació a la següent reunió, el dimecres 3 de maig, quan en una segona trobada seguim sense tenir les dades de participació i només ens aporten les dades de la bústia d’incidències (la bústia era una eina de corroboració de dades, no una aportació directa de dades). Es comunica que s’ha cessat la directora general de funció pública  per ser la responsable del procés; cessament produït per la insistència de IAC-CATAC de demanar depuració de responsabilitats. La consellera segueix responsabilitzant l’empresa CEGOS de totes les incidències, i mirant de buscar complicitats entre els sindicats presents.

IAC-CATAC no entrem en aquest joc, som un sindicat independent que no rebem subvencions directes de l’administració ni de cap partit. Per nosaltres, el cessament de la DGFP és insuficient: s’han de depurar responsabilitats a més alt nivell.

Posteriorment, convoquem una assemblea d’afiliació per prendre les decisions del sindicat, el dijous 4 de maig.

La indignació passa a ràbia el 4 de maig quan a la reunió la consellera segueix sense aportar les dades de participació del dia 29 d’abril. Ens torna a aportar les dades de la bústia, que estava oberta fins al dia 5 de maig. Aquestes dades són terrorífiques, milers d’incidències. El Govern no veu una altra sortida que REPETIR TOTS ELS PROCESSOS DEL DIA 29 D’ABRIL! (amb personal intern).

Totes estem d’acord en què la repetició s’ha de fer al més aviat possible. Però cal tenir en compte que s’han de refer els 72 exàmens, s’han de trobar els espais per fer-ho i s’ha de trobar  el personal que pugui garantir els principis de mèrit, capacitat i igualtat dins la Generalitat. A més a més, s’han de seguir les bases de la convocatòria, no es poden modificar; per tant, s’han de realitzar els exàmens el mateix dia i hora. Hi ha quatre resolucions diferents, per tant, es poden fer quatre convocatòries diferents.

Es proposen les dates de l’1 de juliol, per a les convocatòries d’agents rurals, d’execució penal i de personal laboral transversal; i el 8 de juliol, per a la convocatòria de personal funcionari.

L’actual govern pretén publicar una resolució declarant nuls de ple dret TOTS ELS ACTES del dia 29 d’abril, i que es retrotrauran totes les actuacions a la llista d’aspirants d’admesos i exclosos, com si tot el que va passar el dia 29 d’abril no hagués existit jurídicament.

Des del màxim càrrec de funció pública, el fet de pretendre (després d’haver comès el nyap més gran de la història de les oposicions a la Generalitat) voler carregar la culpa a l’empresa externalitzada i sortir de tot això com si res, és no assumir la seva responsabilitat.

Però ho farà, gràcies a la connivència de partits polítics, lligats a sindicats, i que en campanya electoral (eleccions municipals el 28 de maig) no volen veure trencar-se l’status quo, deixant de banda la frustració, la indignació, la ràbia, la perplexitat de milers de treballadores públiques que porten anys a la Generalitat de Catalunya i que han vist com tots els esforços per arribar preparats als exàmens d’oposició d’estabilització es veuen menystinguts per la incompetència manifesta d’una consellera de la presidència (màxima titular de funció pública  de la Generalitat de Catalunya) que acaba la seva intervenció al Parlament del dia 5 de maig amb un somriure que denota que s’ha salvat i que podrà seguir un temps més al càrrec. Una vergonya que deixa, tot plegat, l’administració catalana com a incompetent i poc preparada. I no serà per les millers de treballadores que dia a dia es deixen la pell per la institució, sinó per la incompetència, el politiqueig i el partidisme que ha demostrat la consellera.

L’assemblea d’afiliació de IAC-CATAC que es va celebrar el dia 4 de maig va decidir demanar la depuració de responsabilitats en la dimissió de la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i de la secretària general de funció pública .

Seguirem a l’espera de veure la resolució i l’encaix jurídic que tindrà tot això, ja que realment l’únic que hi ha són declaracions institucionals i comunicats de premsa. Res més. Sobretot de cara a les indemnitzacions, perquè si es declaren nul·les les actuacions del dia 29 d’abril, com podran pagar, i a qui?

El que sí que vam extreure d’aquestes reunions és que la promoció interna excepcional, que es va aprovar al Parlament en forma de llei el dia 3 de maig, 2023, i que s’ha de realitzar aquest any, no sigui externalitzada en cap tipus de servei.

També volem recordar que els serveis jurídics del sindicat són oberts a les aspirants que vegin vulnerats els seus drets, i afegir que el dia 1 de juliol també comencen les oposicions d’estabilització del personal docent, per tant, coincidiran en el temps els dos processos més grans, amb milers d’aspirants… I l’organització correrà a càrrec de la mateixa persona que va organitzar les del dia 29, la consellera de la presidència.

 

Notícia en base a la informació secretaria de premsa de IAC-CATAC, 7/5/23