En marxa per allò bàsic!

CAT

L’equip de redacció web de la IAC vam aprofitar la presentació dels llibres «Marea Básica» i «La Dignidad la Última Trinchera», ambdós editats pel “Viejo Topo” per parlar amb algunes companyes que estan organitzant la Marxa Bàsica

Des les diferents comunitats de lluita que formen la Marea Bàsica s’ha llençat la iniciativa de fer una mobilització generalitzada que culminarà amb l’arribada d’una marxa a Madrid el 24 de març, on tindrà lloc una assemblea massiva, que servirà tant com acte demostració de força com per organitzar noves mobilitzacions i avançar cap a la Renda Bàsica Universal.

Aquest llibre reflecteix lluites molt dures però molt maques

La Marea Bàsica és un moviment social molt especial, està format pel que anomenen «Comunitats de Lluita». Espais que com diu en Mariano Salazar, membre de la IAC i una les ànimes de la Marea Bàsica, estan basats en el suport mutu per assolir col·lectivament les necessitats que capitalisme nega a moltes persones. Aquesta manera de lluitar, que dota d’un sentit col·lectiu a la lluita per allò bàsic ha permès incorporar a sectors de la classe treballadora que moltes vegades senten com alienes organitzacions com els sindicats i els partits polítics. A concentracions, manifestacions, vagues de fam i segudes s’afegeixen recuperacions d’habitatges, es dinamitzen autèntics atenues populars, amb els noms més diversos, als quals es cuina comunitàriament, es fan activitats pels més petits, formacions tècniques en ferralleria, fontaneria i electricitat i també es parla de política i s’organitzen accions. Perquè com diu la Marta, companya de Madrid la lluita és l’únic camí per evitar que tota la gent que el capitalisme està marginant faci valer la seva dignitat.

Per el més importat del llibre de la Marea Bàsica és que l’han escrit les protagonistes

En Manolo Cañada activista extremeny, un dels dinamitzadors dels campaments de la dignitat que al 2013 van acamapar 5 mesos a Mèrida per reclamar una renda bàsica a Extremadura i autor del llibre «Dignidad, la última trinchera» assenyala que les comunitats de lluita són espais de dignitat que retornen l’autocofiança a la gent a la qual el sistema li diu que ja no serveixen.

Tant en Manolo, com la Marta i en Mariano, com tantes i altres companyes que fan el discurs amb les seves mans estan deixant-se moltes hores i molts esforços per organitzar la mobilització del març. Una mobilització que està servint per crear xarxa a Catalunya, des de l’humil barri de Mariola a Lleida, a Santa Coloma de Gramanet, des del Prat a Tarragona i també amb la Cadires de la Fam ala País Valencià amb les Corralas a Andalucía ….

Manolo Cañada: El capitalisme ens ho vol treure tot i quan ja no li servim ens vol robar la dignitat, per això dic que la lluita per la dignitat és la darrera trixenra dels éssers humans contra el sistema

CAST #EnMarchaXloBásico

El equipo de redacción web de la IAC aprovechamos la presentación de los libros «Marea Básica» y «La Dignidad la Última Trinchera» para hablar con algunas compañeras que están organizando la Marcha Básica

Des las diferentes comunidades de lucha que forman la Marea Básica ha lanzado la iniciativa de hacer una movilización generalizada que culminará con la llegada de una marcha en Madrid el 24 de marzo, donde tendrá lugar una asamblea masiva, que servirá tanto como acto demostración de fuerza como para organizar nuevas movilizaciones y avanzar hacia la Renta Básica Universal.

Este libro refleja luchas duras pero preciosas

La Marea Básica es un movimiento social muy especial, está formado por el que denominan «Comunidades de Lucha». Espacios que cómo dice en Mariano Salazar, miembro de la IAC y una las almas de la Marea Básica, están basados en el apoyo mutuo para lograr colectivamente las necesidades que capitalismo niega a muchas personas. Esta manera de luchar, que dota de un sentido colectivo a la lucha por aquello básico ha permitido incorporar a sectores de la clase trabajadora que muchas veces sienten como ajenas organizaciones como los sindicatos y los partidos políticos. A concentraciones, manifestaciones, vagas de hambre y sentadas se añaden recuperaciones de viviendas, se dinamizan auténticos ateneos populares, con los nombres más diversos, a los cuales se cocina comunitariamente, se hacen actividades por los más pequeños, formaciones técnicas en cerrajería, fontanería y electricidad y también se habla de política y se organizan acciones. Porque cómo dice la Marta, compañera de Madrid la lucha es el único camino para evitar que toda la gente que el capitalismo está marginando haga valer su dignidad.

Marta: Este libro lo hemos escrito las protagonistas de las luchas

En Manolo Cañada activista extremeño, uno de los dinamizadores de los campamentos de la dignidad que al 2013 van acampar 5 meses a Mèrida para reclamar una renta básica en Extremadura y autor del libro «Dignidad, la última trinchera» señala que las comunidades de lucha son espacios de dignidad que devuelven la autocofianza a la gente a la cual el sistema le dice que ya no sirven.

Tanto en Manolo, como la Marta y en Mariano, como tantas y otras compañeras que hacen el discurso con sus manos están dejándose muchas horas y muchos esfuerzos para organizar la movilización de marzo. Una movilización que está sirviendo para crear red en Cataluña, desde el humilde barrio de Mariola en Lleida, a Santa Paloma de Gramanet, desde el Prado en Tarragona y también con la Sillas del Hambre ala País Valenciano con las Corralas a Andalucía ….

Manolo Cañada: El capitalismo nos explota y luego nos desecha, pero nunca nos podrá robar la dignidad, por eso digo que es la última frontera