Prou precarietat a la neteja

La neteja externalitzada no millora el servei ni la reducció de despesa, si aquesta existeix es fa via precarització de les treballadores!

Fa molts anys que els serveis de neteja dels centres públics però també de la majoria d’empreses està externalitzat, o millor dit està subcontractat, de manera que una empresa externa a l’activitat s’encarrega de mantenir netes les instal·lacions.

Aquesta externalització va tenir un primer efecte positiu pels empresaris, la partició del global de treballadores en diferents convenis, la disminució tant dels membres del comitè d’empresa com de les hores disponibles per fer acció sindical. Això va comportar que les persones que es dedicaven a la neteja però que treballaven a empreses del metall, la construcció, la sanitat veiessin com els seu conveni era substituït per una altre de pitjor.

Avui aquesta situació s’ha fet crònica, de manera que les treballadores del sector de la neteja, en la seva majoria dones tenen condicions laborals molt pitjors que la resta de plantilles del centre de treball en el qual desenvolupen la seva activitat. Tot i així la lluita de les companyes va aconseguir la subrogació, és a dir que cada vegada que surt a concurs la neteja d’una instal·lació la empresa que guanya ha d’absorbir el personal. Per si no fos prou evident clar que la neteja de les instal·lacions és essencial pel funcionament de qualsevol activitat, aquest fet ho demostra més clarament. Per tant la situació d’externalització, només es manté per donar beneficis econòmics als empresaris que controlen la neteja i fer més petites les plantilles de les empreses matrius.

A banda la neteja és un sector feminitzat, en el qual la majoria de les treballadores són dones però la majoria d’encarregats homes. Així es fa crònica una dinàmica laboral en la qual les dones fan les feines més dures i pesades per menys diners. En aquest sector també sovintegen els contractes a temps parcial atès que encara es considera que el sou de les dones és complementari al dels homes.

Moltes vegades aquest contractes encobreixen hores extres obligatòries, que no serveixen ni per cotitzar, ni per cobrar quan s’està de baixa.

La neteja ja sigui d’hotels, d’indústries, d’hospitals, de centres educatius és una activitat fonamental i per tant no hauria d’estar externalitzada. Així tota la gent que hi treballa tindra els mateixos drets que les persones del centre de treball en el qual desenvolupen la seva feina.