VERGONYA !!! LA IAC NO PODEM SIGNAR UN ACORD QUE SUPOSA PÈRDUES

25 de setembre de 2018: comunicat de la IAC sobre Mesa General de Negociació del 18 de setembre.

Increment de sou mig punt per sota de l’IPC:

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya ha signat amb d’altres organitzacions sindicals (CCOO i UGT) un acord que significa:

  • 1,5% general des de l’1 de gener de 2018. Aquest increment igualment tenia caràcter bàsic amb l’aprovació dels «Presupuestos Generales del Estado» i, per tant, era d’obligat compliment per part de l’Administració.
  • 0,25% de variable des de l’1 de juliol de 2018 perquè l’economia espanyola ha crescut 3,1% del PIB. Aquest increment també era d’obligat compliment pels mateixos motius que l’anterior.

L’increment retributiu per al 2018 signat (en còmput anual de gener a desembre) és del 1,625% (1,5% des de l’1 de gener i un 0,25% des de l’1 de juliol). Tenint en compte que l’IPC interanual català se situa al 2,2% (dada de l’IDESCAT del mes d’agost) la pèrdua de poder adquisitiu per al 2018 signat és del 0,575%.

Concentració de delegats i delegades durant la Mesa General de Negociació del 18 de setembre de 2018 a Barcelona

Concentració de delegats i delegades durant la Mesa General de Negociació del 18 de setembre de 2018 a Barcelona

Aquesta gran pèrdua de poder adquisitiu és fruit de l’acord del Govern de l’Estat amb la part social a Madrid que ja vam criticar àmpliament per la seva total insuficiència i per vincular gran part del nostre salari al creixement econòmic i als objectius de dèficit pressupostari.

Si a aquesta pèrdua de poder adquisitiu del 2018 l’acumulem des del 2010, la pèrdua de poder adquisitiu real de les retribucions directes des del 2010 és d’un 16,44%. Si sumem increments salarials indirectes com el del FAS, el 0,5% del pla de pensions, o complements com els de productivitat o l’allargament de 6 a 9 anys del primer estadi docent, s’incrementamés enllà d’un 20% del nostre salari real perdut segons les situacions personals i professionals.

Fons addicionals:

El 0,2% de la massa salarial de 2018 Fons Addicionals es podrà aplicar a alguns conceptes perquè s’han complertels objectius de dèficit. El Govern ha comunicat que és possible (nosaltres diem probable) que no es consolidi com a increment salarial per a futurs anys. Ha estat curiós que els sindicats signants s’han sorprès d’aquesta «novetat» però igualment han signat sense cap compromís que realment sigui un increment salarial per a futurs anys.

Cal dir que l’Administració, amb el beneplàcit dels sindicats signants s’han negat a la participació de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), com a no signant de l’acord, de la negociació en la destinació d’aquests Fons Addicionals. Així han exclòs al sindicat més combatiu i representatiu entre el funcionariat de la Mesa General i a qui representem.

Cobrament al 100% de les incapacitats temporals:

Quant al retorn de les retribucions al 100% durant les Incapacitats Temporals, aquesta mesura tan necessària per al professorat i la resta de personal de l’administració, l’Acord el torna a fer possible.

Amb la publicació del Decret Llei que ho possibiliti, es deixarà sense efectes les 30 hores d’absència per motius de salut i, per tant, tornarà l’obligatorietat de passar pel metge en qualsevol tipus d’indisposició. Una altra retallada.

Res més?

L’Acord no contempla cap altre compromís per recuperar retallades! No inclou la recuperació de les pagues robades del 2013 i del 2014. De fet no contempla ni tan sols el retorn durant el 2018 del paupèrrim 10% de la paga extra de 2013 que l’administració ja s’havia compromès. Compromís incomplert!

Valoració:

La valoració que fem des de la IAC és que aquest acord dóna oxigen a un Govern que menysprea de forma continuada els seus treballadors i treballadores.La granmajoria del acords signats ja s’havien d’aplicar d’ofici i rebaixa els acords previstos del Parlament. L’increment salarial torna a significar una pèrdua de poder adquisitiu de més de mig punt. Amb aquesta signatura s’ha acceptat, un altre cop, retallades, com són la pèrdua de les 30 hores per indisposició.

El Govern incompleix la Moció 121/XI del Parlament de Catalunya que l’instava a retornar, entre d’altres, la totalitat de la paga del 2013 durant el 2018 i la del 2014 el primer trimestre del 2019. Un menyspreu absolut tant a tots i totes les treballadores de l’Administració com a tota una institució com és el Parlament de Catalunya.

Des de la IAC hem defensat, defensem, i defensarem el retorn de totes les retallades i una convocatòria específica i extraordinària per a la consolidació de les vacants per al personal interí.

Exigim que les plantilles de tots els centres concertats i vinculats a l’esfera pública, que també varen patir les retallades econòmiques i de drets, siguin tinguts en compte en les negociacions i se’ls apliquin també els acords retributius i el cobrament del 100 % de les IT, així com també al personal de les universitats públiques catalanes.

La Intersindical Alternativa de Catalunya ho tenim clar: no signem el que de fet ja s’hauria d’haver retornat, volem tot el retorn del que s’ha retallat, que es compleixin els acords del Parlament i que tots els recursos públics que han anat a pagar el deute dels bancs reverteixin en una sanitat, una educació i uns serveis públics de qualitat.

I no pararem fins aconseguir-ho, hi haurà conflicte i lluita fins llavors, ni fum ni acords que accepten retallades.

NO VOLEM MOLLES, VOLEM EL PA SENCER!!