Funció Pública considera inconstitucional la moció del Parlament sobre precarietat laboral

MEPAG 6/6/19. Funció pública diu que la moció 89/XII aprovada al Parlament de Catalunya sobre precarietat laboral és inconstitucional

Funció Pública va convocar pel dia 6 de juny reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAG) amb un únic punt de l’ordre del dia: “Anàlisi de l’apartat 11 de la Moció 89/XII del Parlament de Catalunya”.

Assumpta i Marc, portaveus IAC

Aquesta convocatòria ja ve viciada perquè formalment l’Administració no ha comunicat als sindicats la nova composició actualitzada d’aquesta Mesa amb la implementació dels resultats del cicle electoral sindical d’enguany a la Generalitat de Catalunya.

Des de la IAC hem tornat a expressar el nostre desacord en que, tot i que fruit d’aquest resultats la IAC ha esdevingut la força sindical majoritària a l’àmbit d’aquesta Mesa de la Generalitat de Catalunya, l’Administració catalana insisteix en castigar-nos aplicant criteris estatals que distorsionen la voluntat expressada pels treballadors i treballadores catalans i prioritzen en aquesta Mesa els sindicats estatals de concertació assignant-los representants més enllà dels resultats obtinguts.

FUNCIÓ PÚBLICA NO PENSA COMPLIR LA MOCIÓ APROVADA AL PARLAMENT!!!

Concentració IAC

La secretària sectorial d’Administració i Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha afirmat en aquesta reunió de la MEPAG que no pensa complir la Moció 89/XII sobre precarietat laboral aprovada en el Parlament de Catalunya el passat 30 de maig. La secretària argumenta que el compliment del punt 11 sobre Ocupació pública d’aquesta moció seria inconstitucional.

Des de la IAC denunciem la incoherència i la irresponsabilitat que representa per part de la Funció Pública catalana titllar d’inconstitucional una moció aprovada al Parlament de Catalunya.

  • Una moció parlamentària que proposa solucions per atacar la precarietat laboral en l’ocupació pública
  • Una moció que apel-la a l’aplicació de l’Article 61.6 i a la Disposició transitòria quarta de l’EBEP, de plena vigència i validesa legal, i donada la situació d’excepcionalitat que viuen molts interins i interines que porten anys i anys sense convocatòries de concursos per part de l’Administració per poder acabar amb la seva situació precària és de justícia la seva aplicació. Situacions d’interinitat eternitzades en clara situació de frau de llei !!!
  • Una Moció que insta al Govern de Catalunya a aprovar un Decret llei que com a mesura excepcional, i com preveu l’EBEP, empri el concurs de mèrits com a instrument d’estabilització i consolidació en el processos de selecció d’ocupació pública. Com ja reconeix per exemple en alguns casos el Conveni Únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya i com es fa amb matisos en els àmbits universitatri i judicial.
  • Aquest Govern ens diu que si s’aprovés un Decret llei d’aquest tipus entrariem en una situació d’inseguretat jurídica i que té por d’impugnacions per part de l’estat espanyol. Por a les impugnacions de l’estat espanyol?
  • I a més no podem oblidar l’informe jurídic publicat per la Comissió europea sobre la directiva contra la discriminació de les persones treballadores temporals en el sector públic i futurs pronunciaments del Tribunal de Justícia europeu.

CONTRA LA PRECARIETAT I LA INTERINITAT, MÉS ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ!

Des de la IAC també denunciem la incoherència i la irresponsabilitat tant de l’Administració com dels sindicats que van signar el mal Acord de 16 de juny de 2017 que ens ha portat al caos actual de les convocatòries PESCO (Pla d’Estabilització i Consolidació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya).

• La IAC no vam signar aquest acord perquè ja vam avisar del caos actual
• Aquest mal Acord només parlava d’estabilització de llocs de treball, no parla d’estabilització ni de consolidació de treballadors i treballadores
• Des de la IAC hem manifestat el nostre desacord amb les bases de les convocatòries PESCO tant a la mateixa Administració, com als grups parlamentaris, perquè és evident que ni estabilitzen ni consoliden i per tant no són una solució a l’altíssima taxa d’interinitat que actualment té la plantilla de la Generalitat de Catalunya
• I per més que l’Administració parli de reunions amb els sindicats les bases de les convocatòries no han estat negociades. Les reunions amb posicions unilaterals no són negociacions !!

I ARA QUÈ?

La posició de l’Administració en aquesta Mesa es pot resumir en: NO A TOT I PILOTA ENDAVANT!!!

  • Es convocarà una Comissió de seguiment de l’Acord de juny de 2017
  • Es convocarà un Grup de Treball
  • Es convocarà una MEPAG ordinària abans de l’estiu per altres temes
  • L’Administració demanarà un informe jurídic sobre la inconstitucionalitat de la Moció 89/XII
  • Tots els processos en marxa continuen exactament igual

Des de la IAC seguirem lluitant al costat dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya denunciant les situacions de frau de llei i exigint totes les mesures per acabar amb la precarietat laboral de la plantilla.

No ens rendirem !!! La lluita és el camí !!!