Que consti en acta: l’administració ens pren el pèl

Resum de la reunió de la MEPAG (Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya) del 13 de desembre.

En aquesta Mesa General hem hagut de suportar alguns dels moments més vergonyosos com a representants sindicals en un “suposat espai de negociació col·lectiva”: mentre la secretària d’Administració i Funció Pública es fonia en elogis a CCOO i UGT tot demanant que “constes en acta” la seva felicitació als dos sindicats que l’han ajudat a tenir un PESCO segons ella just i positiu,  CCOO i UGT, per la seva part, es fonia en lloances a l’informe jurídic de l’Administració que menysté les mocions parlamentàries de maig i setembre 2019 que insten al govern a acabar d’una vegada amb la precarietat laboral a l’administració pública catalana. Tot això, quan prèviament, i en seu parlamentaria, el Conseller Puigneró s’havia compromès a cercar “escletxes” per solucionar el problema de la precarietat de les treballadores interines i temporals, tot dient que ho parlaríem a la MEPAG. Quan arribem a la mesa la secretaria ho va deixar clar, el Conseller ja pot dir missa, pel que fa a l’estabilització interina no preveuen cap canvi de l’actual PESCO (Sic!).

Per acabar-ho d’arrodonir, el 0, 25% de fons addicionals que ens havien de pagar aquest any, fruit del mal acord d’augment de retribucions signat per CCOO i UGT amb l’administració ara més de 10 milions d’euros aniran a la banca en forma de plans de pensions, realment trist aquest concepte de negociació col·lectiva!

Tot plegat: INDIGNANT!!!

CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA (els tres de la maneta) DE SEGUIMENT, AVALUACIÓ I INTERPRETACIÓ DE L’ACORD DE LA MEPAG 8/01/19:

Recordem que com a “transposició” del II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo signat a Madrid per l’administració espanyola i CCOO, UGT i CSIF, aquí a Catalunya el gener d’enguany l’administració catalana va signar amb CCOO i UGT “más de lo mismo”.

Per això ara som on som, i les retribucions dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya porten acumulades retallades i pèrdua de poder adquisitiu des de fa més de deu anys. Acords que no son més que paper mullat i que en lloc de garantir drets i retribuicions cronifiquen impagaments. I ara una animalada més: més de 10 milions d’euros dels fons addicionals de massa salarial de 2019 (diners dels treballadors i treballadores) aniran a parar a fons de pensions, és a dir, als bancs, a La Caixa !!!

NEGOCIACIÓ PER A LA SEVA ACTUALITZACIÓ DEL DECRET DE 138/2008 D’INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI?

La IAC hem denunciat manta vegades en la Mesa Sectorial que cap treballador ni treballadora de la Generalitat de Catalunya hauria d’avançar diners per fer la seva feina: prou de posar el cotxe propi!, prou d’avançar diners per pagar targetes de transport!, prou de no cobrar quilometratges! I totes aquestes indemnitzacions per raó de servei (dietes) amb uns barems obsolets regits per un decret de fa més de 10 anys !!!

Hem demanat a la MEPAG la negociació per a l’actualització d’aquests barems obsolets i la resposta ha estat a cor dels “tres de la maneta”: ens ho hem de mirar! I perquè la IAC ja havia demanat tractar-ho al juliol, i encara no s’ho han mirat? I perquè UGT diu que la regularització dels preus de les dietes no són objecte de negociació?

Aquest punt  queda ajornat “sine die”.

APLICACIÓ DE L’ARTICLE 61.6 DE L’EBEP EN ELS PROCESSOS PESCO?

La secretària sectorial d’Administració i Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha tornat a afirmar que -hagi dit el que hagi dit el conseller en seu parlamentària- no pensa complir la Moció 89/XII sobre precarietat laboral aprovada en el Parlament de Catalunya el passat 30 de maig. La secretària s’empara en un informe jurídic del mateix Departament el compliment del punt 11 sobre Ocupació pública d’aquesta moció seria inconstitucional, i CCOO i UGT manifesten estar totalment d’acord amb aquest informe.

Des de la IAC seguim denunciant la incoherència i la irresponsabilitat que representa per part de la Funció Pública catalana titllar d’inconstitucional una moció aprovada al Parlament de Catalunya:

  • Una moció parlamentària que proposa solucions per atacar la precarietat laboral en l’ocupació pública
  • Una moció que apel·la a l’aplicació de l’article 61.6 i a la Disposició transitòria quarta de l’EBEP, de plena vigència i validesa legal, i donada la situació d’excepcionalitat que viuen molts interins i interines que porten anys i anys sense convocatòries de concursos per part de l’Administració per poder acabar amb la seva situació precària és de justícia la seva aplicació. Situacions d’interinitat en clara situació de frau de llei!!!
  • Una Moció que insta al Govern de Catalunya a aprovar un Decret llei que com a mesura excepcional, i com preveu l’EBEP, empri el concurs de mèrits com a instrument d’estabilització i consolidació en els processos de selecció d’ocupació pública. Com ja reconeix per exemple en alguns casos el Conveni Únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya i com es fa amb matisos en els àmbits universitari i judicial.

Aquest Govern ens torna a dir que si s’aprovés un Decret llei d’aquest tipus entraríem en una situació d’inseguretat jurídica i que té por d’impugnacions per part de l’estat espanyol. Por de les impugnacions de l’estat espanyol? No. El que passa és que no HI HA VOLUNTAT POLÍTICA.

I a més no podem oblidar l’informe jurídic publicat per la Comissió europea sobre la directiva contra la discriminació de les persones treballadores temporals en el sector públic i futurs pronunciaments del Tribunal de Justícia europeu.

Davant d’aquesta amenaça Funció Pública NOMÉS es compromet a aturar l’examen de la convocatòria de les treballadores socials ara mateix en curs fins que surti la sentència europea.

ATURADA DE TOTES LES CONVOCATÒRIES PESCO EN PROCÈS?

Des de la IAC també seguim denunciant la incoherència i la irresponsabilitat tant de l’Administració com dels sindicats que van signar l’altre mal Acord de 16 de juny de 2017 que ens ha portat al caos actual de les convocatòries PESCO (Pla d’Estabilització i Consolidació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya). És una mentida! No es garanteix ni l’estabilització ni la consolidació!

  • La IAC no va signar aquest acord perquè ja va avisar del caos actual. Malgrat que segons Funció Pública el PESCO funciona perfectament i la secretària va voler que constés explícitament la seva felicitació a CCOO i UGT per haver signat.
  • Aquest mal acord només parla d’estabilització de llocs de treball, no parla d’estabilització ni de consolidació de treballadors i treballadores
  • Des de la IAC hem manifestat reiteradament el nostre desacord amb les bases de les convocatòries PESCO tant a la mateixa Administració, com als grups parlamentaris, perquè és evident que ni estabilitzen ni consoliden i per tant no són una solució a l’altíssima taxa d’interinitat que actualment té la plantilla de la Generalitat de Catalunya
  • I per més que l’Administració parli de reunions amb els sindicats, nosaltres diem que les bases no han estat negociades. Les reunions amb posicions unilaterals no són negociacions !!!

Ara per ara doncs, Funció Pública NO escolta les reivindicacions de la plantilla que demana l’aturada de totes les convocatòries PESCO en procés fins tenir unes garanties reals d’estabilització i consolidació.

TORN OBERT DE PARAULES:

Des de la IAC reclamem resposta a l’escrit que vàrem presentar denunciant les irregularitats i incidències en la convocatòria d’oposicions 229, de promoció interna del cos C2 al C1, en les proves realitzades el dia 23 de novembre de 2019.