IAC: suport a la VAGA MIR

Des de la IAC manifestem el nostre total suport a la VAGA MIR i a totes les seves, més que justes i necessàries, reivindicacions. 

Ha de finalitzar la utilització que el sistema sanitari fa d’aquestes treballadores. Són usades com a mà d’obra barata per a aconseguir donar resposta a les necessitats dels diferents serveis amb una reducció important de costos. Cal no oblidar que estan en fase de formació, no obstant això, és habitual la falta de seguiment, supervisió i de tutorització, havent de prendre en moltes ocasions, decisions molt importants, que no els hi corresponen. Elles són els futurs metges adjunts, i sense una sòlida formació durant la seva residència, sempre serà més complicat adquirir de manera eficaç els coneixements i tècniques per a desenvolupar de manera autònoma i eficaç la seva professió. Cal incrementar les hores de formació dins de la jornada laboral i millorar la supervisió.

És inadmissible que  persones que estan a càrrec de la salut de persones malaltes, sofreixin maratonianes jornades laborals de més de 24 hores. Entenem que això és contraproduent per la seva salut i pot arribar a ser-ho per les usuàries. És necessari garantir que les seves jornades setmanals siguin de 35 hores com a la resta de CCAA i que no superin les 48 hores, comptabilitzant les guàrdies. Lliurança post guàrdia i respectar el descans setmanal de 36 hores ininterrompudes.

El tercer bloc de les seves reivindicacions va dirigit a les retribucions. Sis anys de carrera més un d’oposició, per a iniciar la seva marxa per un sou basi mileurista. Per molt que estiguin en fase de formació, entenem que no és de rebut. Increment del sou base, retribució en cas de baixa mitjançant el prorrateig dels últims 6 mesos treballats i cobrament de les hores reals de guàrdia.

I no oblidem la vulneració de dret a vaga que està patint aquest col·lectiu propiciat, tant pel Departament de Treball, com pel Departament de Salut. Vulneració a la qual el sector sanitari, està ja tan acostumat. Però és que en el cas dels residents, el Tribunal Suprem a l’any 1993, ja va deixar clar, que la vaga dels MIR no requereix l’establiment de serveis mínims, al no tenir altres conseqüències que les merament docents i formatives… la realitat i les seves reivindicacions posen de manifest que això no és així, tot i que així hauria de ser.

Ja han anunciat 5 dies més de VAGA per la setmana vinent. Molta Força!