Al 100%

Des de la IAC exigim la implementació del teletreball TOTAL a tota l’administració pública (Generalitat, ajuntaments, universitats i empreses públiques): tant per l’acompliment del decret 127/2020 de mesures necessàries davant l’emergència sanitària, com de la resolució SLT/2620/2020 de mesures de salut pública i de la Declaració en matèria de mobilitat i treball a distancia i teletreball en el context del coronavirus SARS-CoV-2 de 26 d’octubre. En l’actual moment de la pandèmia la responsabilitat imposa deixar les tasques presencials exclusivament a nivell d’imprescindiblitat.

Exigim als responsables empresarials de les administracions públiques de Catalunya abandonar la irresponsabilitat sanitària.