3 per la FTC!

La FTC-IAC ha aconseguit 3 membres del Comitè d’empresa de l’Hospital de Mollet a les eleccions celebrades el passat dimecres 14 de juny.

La composició actual d’aquest comitè d’empresa és de 21 membres, que representen un miler de persones (aprox.). Les eleccions han estat molt disputades i han obtingut representació un total de 7 candidatures: USOC 4, CCOO 4, Metges de Catalunya 4, SSC 3, SATSE 2 i UGT 1. Els 3 membres de comitè aconseguits per la FTC és un molt bon resultat en aquest espai de competència: la diferència entre CCOO i la FTC, pel tercer lloc en la representativitat, ha estat tant sols de 4 vots.

La campanya de la FTC s’ha basat en els conceptes d’assemblearisme, compromís i transparència, el rebuig a la tecnocràcia d’alliberats, independència orgànica, informació, combativitat i conveni únic per sanitat.

Des de la IAC compartim la satisfacció per l’èxit dels company/es de la FTC-IAC de l’H. Mollet: seguim apostant per un sindicalisme de classe, allunyat dels interessos corporatius, i per un sindicalismes alternatiu, combatent i no-sistèmic.