Sindicals a la UAB

Ahir, 21 de juny, és varen realitzar, de forma telemàtica, eleccions sindicals als organismes unitaris de les persones treballadores de la UAB del personal d’administració i serveis (PAS) amb contracte laboral i del professorat docent investigador (PDI) als comitès d’empresa i Junta PDI, la renovació de la Junta de funcionaris del PAS es va produir a les eleccions de la primavera del 2022.

Segons la Secció sindical dels CAU-IAC a la UAB la majoria absoluta de CCOO és el titular de les eleccions al Comitè d’empresa del PAS de la UAB el 2023, des dels CAU-IAC hem de reconèixer aquesta victòria i la decisió de la majoria del PAS per apostar per aquesta candidatura.

CE-PAS: CCOO 12, CAU 4, CGT 4, UGT 3

Malgrat que els CAU-IAC ens hem mantingut com a segona força hem patit un reculada important, aquesta posa la nostra organització en una posició difícil i ens obliga a fer un replantejament d’estratègia sindical de cara el futur.

Això no significa, però, un canvi de model en la línia del sindicalisme alternatiu i combatiu: els sindicats que ens coordinem dins de l’espai de la Taula sindical de Catalunya (TSC) hem aconseguit 8 membres al Comitè d’empresa. La proposta sindical alternativa al sistèmic és manté forta en l’àmbit del PAS laboral.

Agraïm molt la confiança de les persones que ens han votat: ara mateix el nostre objectiu és constituir un nou comitè d’empresa que ens permeti treballar per aconseguir millores per a totes les persones del PAS laboral.

Els CAU-IAC no tenen representació en l’àmbit del professorat universitari (PDI), hem de felicitar doncs als nostres companys de la TSC per mantenir-se com a primera força sindical en la representació del PDI laboral, enfortint així el sindicalisme alternatiu.

CE-PDI: CGT 9, CCOO 7, I-CSC 6, UGT 3, CSIF 2

El col·lectiu del professorat funcionari no ha aconseguit presentar candidatures del sindicalisme alternatiu i combatiu en aquest col·lectiu, la única representació més enllà del sindicalisme sistèmic, la Intersindical-CSC, ha aconseguit situar-se al capdavant de les propostes presentades, però amb un resultats globals que, aparentment, seran difícils de gestionar:

Junta funcionaris PDI: I-CSC 7, CSIF 6, CCOO 5, UGT 3

Des de la perspectiva del sindicalisme alternatiu hem d’entendre que, en aquesta jornada electoral, dels 71 membres de juntes i comitès a renovar, 24 son de la candidatura de CCOO, 17 de la TSC (CAU-IAC i CGT), 13 de la I-CSC, 9 d’UGT i 8 CSIF. Si ho mirem des de la perspectiva del sindicalisme sistèmic 41, versus els 30 membres d’alternatives sindicals.

NOTA: resultats provisionals segons mesa electoral UAB, publicats a 22/06/23  (18:00) .