Virus i baixes!

Imprescindibles les facilitats per a la no presencialitat en casos de simptomatologia evident.

Passada la ressaca nadalenca ens trobem novament davant d’un brot epidèmic de malalties víriques respiratòries (grips, covid, rhinovirus, bronquiolitis…), en aquest moment els CAPs i hospitals es troben congestionats. 

El pic de l’epidèmia estacional és preveu pels propers dies i la congestió amenaça en col·lapse dels centres sanitaris. Aquesta amenaça s’incrementa davant, tant del cansament acumulat pel sector (després dels anys de la pandèmia) com pel moment de les justes mobilitzacions.

Aquestes mobilitzacions estan encaminades tant a exigir millores laborals com de serveis. Una sanitat, un conveni; forma part del marc reivindicatiu de la nostra confederació, però no només això. La crisis pandèmica del 2020 ja va evidenciar les mancances del nostre sistema sanitari, especialment en l’assistència primària, i la necessitat imperiosa de l’increment de personal i la millora de les condicions salarials.

A nivell general, la situació aconsella màxima prudència: la millor manera d’abordar les infeccions víriques és des de la prevenció. La incidència dels virus estacionals en l’àmbit laboral és molt alta, amb una important minva de la productivitat. A més, el centres de treball, son importants focus d’infecció (directament proporcional amb els número d’usuaris) així com el transport públic.

Aquesta prevenció implica especialment evitar el risc directe de contagi. Cal evitar al màxim la presència als llocs de treball de persones amb simptomatologia gripal i similar, especialment en els espais relacionat amb l’atenció al públic i l’alimentació directe a l’usuari. 

Cal recordar que la fase més infecciosa vírica és la dels primeres tres dies de l’aparició dels símptomes. Això implica retornar al que ja vam experimentar durant la covid-19: treball a distància i/o ILTs preventives. Facilitats per a l’absentisme: anar a treballar amb símptomes gripals no és cap exemple de bona pràctica laboral. És una manca absoluta de solidaritat, un risc per a la salut pública i un exercici d’irresponsabilitat.

Hem d’exigir, doncs, la recuperació de les mesures empresarials de contenció de contagis: sabó als rentamans, gels hidroalcohòlics, mascaretes a l’abast, … Però molt especialment facilitats per a la no presencialitat en casos de simptomatologia evident.

No podem jugar ni arriscar amb el nostre sistema sanitari: empresari/a i treballador/a, no socialitzem els virus. Amb símptomes quedem-nos a casa!